Iemand machtigen

Als u zelf niet kunt of wilt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen.

Verkiezingen 22 november 2023

 • Op woensdag 22 november is de vervroegde verkiezing voor de Tweede Kamer.
 • Als u niet zelf kunt of wilt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet machtigen.
 • De gemachtigde moet zelf ook kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing.
 • De gemachtigde mag in totaal 3 stemmen uitbrengen: 1 keer voor zichzelf en maximaal voor 2 anderen.
 • De gemachtigde moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Machtigen via uw stempas

U kunt met uw stempas iemand voor u laten stemmen. Dat heet een onderhandse volmacht. Een onderhandse volmacht kunt u tot op de dag van de verkiezing regelen.

Uw stempas ontvangt u uiterlijk 8 november. Op de achterkant van uw stempas staat het volmachtbewijs. Vul deze als volgt in:

 1. Zet uw handtekening op de achterkant van uw stempas.
 2. Vul de gegevens van de gemachtigde in.
 3. Laat degene die voor u gaat stemmen ook zijn/haar handtekening zetten op de achterkant van uw stempas.
 4. Geef degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. 
 5. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 23 november 2018 of daarna).

Machtigen via schriftelijke volmacht

 • Als u al eerder weet dat u niet op 22 november kunt stemmen, dan kunt u ook iemand schriftelijk machtigen om voor u te gaan stemmen.
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei het machtigingsformulier.
 • Aanvragen kan aan de balie in van het gemeentehuis in Geldermalsen of u kunt het onderstaande formulier downloaden en opsturen via verkiezingen@westbetuwe.nl.
 • Het formulier moet uiterlijk vrijdag 17 november ontvangen zijn door de gemeente.
 • De gemeente stuurt het volmachtbewijs naar de gemachtigde.
 • Met het volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.
 • De gemachtigde hoeft geen kopie van uw legitimatiebewijs meer te laten zien in het stembureau.

Volmacht Model L8 Rijksoverheid

Online volmacht aanvragen

U kunt online een volmacht aanvragen van 11 oktober tot en met 17 november.

Veilige kopie van uw identiteitsbewijs meegeven

Met de app KopieID van de Rijksoverheid maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt dan de foto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken.

 • Maak uw BSN en foto onleesbaar. Let op: kijk goed op uw ID-bewijs waar uw BSN staat. Dit nummer kan ook staan in een (machine leesbare) strook onderaan het document. Maak ook daar uw BSN onleesbaar.
 • Uw naam, geboortedatum, handtekening en de geldigheidsduur van het document zijn nodig voor de identificatie. Deze gegevens mag u dus niet onleesbaar maken.
 • Met de KopieID app kunt u ook een watermerk toevoegen aan de kopie. In dit watermerk vermeldt u het doel waarvoor u de kopie maakt en de datum waarop u de kopie maakt. U kunt de kopie vervolgens versturen of printen.

Veilige kopie maken