Iemand anders machtigen om voor u te stemmen (volmacht)