Hoog water op de Linge

14 jan 2023
Het heeft de afgelopen dagen veel geregend. Ook vandaag en mogelijk de komende dagen valt er nog veel regen. Het waterschap informeerde ons dat het zaterdag 14 januari opnieuw een stijgend waterpeil verwacht. Hierdoor kan uw tuin en woning onderlopen. Lees hier wat u kunt doen.

Het waterschap krijgt het water niet of nauwelijks weggepompt. Het kan het water niet op een andere plek kwijt.

Wat kunt u doen als er water uw tuin of Woning binnenstroomt?

  • Verplaats waardevolle spullen naar een hogere verdieping;
  • Plaats zandzakken. Mogelijk kan een lokale aannemer iets voor u betekenen;
  • Gebruik zo min mogelijk water om overbelasting op het riool te voorkomen;
  • Schakel uw elektriciteit uit zodra er water binnenstroomt;
  • Help uw buren als dit nodig is;
  • Maak naderhand foto’s, uw verzekeraar kan daar naar vragen.

Wie belt u in geval van hulp?

Bij een levensbedreigende situatie belt u altijd 112. 
Bij risico op kortsluiting, losliggende putdeksels en ondergelopen ruimtes, belt u de brandweer via 0900-0904. 
Bij verstopte riolering in uw straat belt u de gemeente via 0345 72 88 00. 

Meer informatie over het hoge water in de Linge

Op de website van Waterschap Rivierenland leest u een blog. U leest hier de laatste stand van zaken over het hoge water. Klik op www.waterschaprivierenland.nl/blog-wateroverlast-door-regen.