Hoe vaak maaien wij in onze gemeente?

We willen meer verschillende bloemen en planten in het gras en de berm. En daardoor ook meer insecten en vlinders. Dit noemen we ook wel meer aandacht voor de biodiversiteit. Ook hebben we het maaibeheer efficiënter ingericht. Hierdoor maaien we minder vaak dan u tot nu toe gewend bent.

Hoe maaien we binnen de bebouwde kom?

De gazons in de directe woonomgeving maaien we ongeveer 20 keer per jaar. Dat doen we in de periode van maart tot en met oktober.

De stroken langs fietspaden, doorgaande routes en (delen van) grotere grasoppervlakten, maaien we vijf keer per jaar. Dit is in april, mei, juni, augustus en oktober. Het gras wordt dan ongeveer 15 tot 20 cm hoog en ziet er iets ruiger uit. Zo kunnen planten ontwikkelen en in bloei komen.  

Op een aantal locaties bijvoorbeeld aan de randen van de bebouwde kom, maaien we twee keer. Ook hier kunnen andere plantensoorten zich de komende jaren ontwikkelen.

Proef met wildbloemenmengsel

In vier kernen (Deil, Geldermalsen, Meteren en Tricht) doen we een proef met twee wildbloemenmengsels. Deze bloemrijke zaadmengsels zaaien we in het midden van het gazon. Er is een laag zaadmengsel (15 tot 20 cm) en een middelhoog zaadmengsel (50 tot 60 cm). Om het zaad de kans te geven goed te kiemen, schrapen we de graszode eraf of frezen we die door. Het gras in het midden is dan hoger en bloem- en kleurrijk. Leuk om naar te kijken, maar ook nog eens heel goed voor de insecten. De randen beheren we als gazon.

Het lage mengsel maaien we vijf keer per jaar en het maaisel blijft liggen. Het middelhoge mengsel maaien we 2 keer per jaar. Dit doen we in principe in juni en oktober, maar dit is afhankelijk van het weer. Na het maaien blijft dit maaisel een week liggen om te drogen zodat de zaden eruit kunnen vallen. Daarna ruimen we het maaisel op.

Hoe maaien we buiten de bebouwde kom?

De bermen worden twee keer per jaar geklepeld (maaien door middel van kneuzen van het maaisel). Rond obstakels maaien we ook twee keer per jaar. Bij bankjes maaien we vaker. Rond de bomen maaien we niet. De eerste maaironde is in mei en juni. De tweede in september en oktober.

Ook starten we een proef langs een aantal wegen in het buitengebied. Hier gaan we de bermen een keer per jaar in september/oktober maaien en het maaisel afvoeren. Dit doen we ook voor meer bloemen en planten in de berm.  

Eind 2022 evalueren we deze proef en kijken we of we dit verder uitbreiden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of specifiek weten welk maaibeheer in uw straat geldt? Bel dan met 0345 - 72 88 00 en vraag naar Weinand Pin.