Heukelum als eerste van start met kernagenda

21 nov 2019
Kernagenda Heukelum
Op 19 november is gestart met het maken van een kernagenda voor de toekomst van Heukelum. De eerste van de 26 kernen in West Betuwe. Hierin staan de op te pakken projecten en activiteiten die de inwoners willen en die vanuit de gemeente aan de orde komen. In het dorpshuis kwamen inwoners uit Heukelum en medewerkers van de gemeente samen, georganiseerd in samenwerking met stichting Heukelum Actief.

De kernagenda is een vervolgstap op het Bidbook West Betuwe. Het Bidbook is eind vorig jaar aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staan de wensen en dromen van de kernen, aangedragen door de inwoners van de voormalige drie gemeenten. Het vormt een leidraad voor de toekomst van de gemeente West Betuwe. Sommige wensen uit het Bidbook zijn inmiddels gerealiseerd. Andere (nog) niet. Op 19 november is bepaald welke punten een plek krijgen op de kernagenda. En hoe we dit samen in de komende jaren willen doen.

Maatwerk voor elke kern

Het is de bedoeling dat alle 26 kernen van de gemeente West Betuwe een eigen kernagenda krijgen. Wethouder Rutger van Stappershoef: “Het is belangrijk dat we met de kernen het Bidbook, en eventuele nieuwe behoeften, nu gaan concretiseren naar een praktisch uitvoeringsplan voor de komende jaren. We zijn in Heukelum gestart als pilot, zodat we hiervan kunnen leren. De bijeenkomst verliep goed en heeft veel opgeleverd. Na evaluatie van de inwonersavond in Heukelum, starten we in januari 2020 ook in andere kernen. We streven ernaar dat eind 2021 alle dorpen en stadjes in West Betuwe een eigen kernagenda hebben.”

Kerngericht werken

De gemeente West Betuwe wil in directe verbinding met de samenleving staan en de kracht uit de samenleving benutten. De samenleving krijgt ruimte en vertrouwen om zelf initiatieven te ontplooien, waarbij de gemeente ondersteunt daar waar nodig. We noemen dit kerngericht werken.

Hiervoor stellen we kernagenda’s op. Ook is er leefbaarheidsbudget voor initiatieven die bijdragen aan het vergroten aan de leefbaarheid in de kernen. Kijk voor meer informatie op deze pagina.