Herinrichting oude kern van Asperen

De straten en het riool in de oude kern van Asperen zijn op diverse plekken verouderd. Een deel van de straten gaan we opnieuw inrichting. Ook willen we stappen zetten op het gebied van verkeer, klimaat en groen. In 2022 start de uitvoering van de klus. Het doel: een duurzaam en klimaatbestendige oude kern.

De presentatie van de inwonersavond vindt u onder het kopje 'actualiteit'. 

Een deel van de straten in oud-Asperen is aan vervanging toe. De bestrating en het riool zijn op sommige plekken verouderd. We kijken naar verbeteringen en mogelijkheden op het gebied van verkeer, groen en riool. Zo nemen we snelheidremmende maatregelen, verbeteren parkeervoorzieningen en kijken we naar duurzaamheid en klimaat. Om een goede en keuzes te maken, werken we aan een visie voor de openbare ruimte van de oude kern. 

Visie openbare ruimte oud-Asperen

Oplossingen en maatregelen op een bepaalde locatie kunnen effect hebben op de omliggende straten. We willen daarom een goede en zorgvuldige afweging maken. Dat is mogelijk wanneer er een visie komt. Daarom gaan we voor de openbare ruimte in de oude kern van Asperen een visie opstellen. Dit doen we graag samen met inwoners. Met deze visie leggen we de kwaliteit en de identiteit vast voor de toekomst. Het is een middel om de juiste keuzes te maken voor de nieuwe inrichting. De visie gebruiken we als basis voor het ontwerp en de verdere uitwerking per straat.

Wat gaan we doen? 

De Voorstraat wordt heringericht. De Stadswal, Walstraat, Grutterendamstraat, Brugstraat, Oranjewal, Vissersdijk en Hoge Minstraat worden volledig herstraat met bestaand materiaal.
Een deel van de bestrating in de Nieuwstraat, Grutterendamstraat, Stadhuisstraat, Minstraat, Hoge Minstraat, Vissersdijk en het Raadhuisplein vernieuwen we. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten over bijvoorbeeld het functioneren van het riool bepalen we of er onder het straatwerk maatregelen nodig zijn. Als dat het geval is, worden deze straten mogelijk ook heringericht. 

Oude plannen verbeteren

De afgelopen jaren is vaak gesproken over de inrichting van deze twee straten in Asperen. Daarvoor maakte de oude gemeente Lingewaal eerder plannen. Door verschillende omstandigheden zijn die plannen niet uitgevoerd. De eerder gemaakte ontwerpen gebruiken we als basis. Op bepaalde onderdelen verbeteren we het ontwerp. 

2021 voorbereiden, 2022 uitvoeren

Het project vraagt om een goede voorbereiding. In 2021 zetten we het op papier. Allerlei specialisten leveren input voor de plannen en ontwerpen. Ook is daar een belangrijke rol voor inwoners. Vervolgens start in 2022 de uitvoering. Een aannemer gaat deze klus voor de gemeente uitvoeren. 

We hebben de opgehaalde wensen en ideeën uit 2018 nog scherp op het netvlies, maar er zijn in de tussentijd ook nieuwe aandachtspunten ontstaan. We gaan voor heel oud-Asperen een visie voor de openbare ruimte maken. Dat doen we graag samen met inwoners. Wij hebben een hoop ideeën, maar zijn ook benieuwd naar suggesties van inwoners. Op die manier willen we de plannen beter maken. Dit jaar gaan we met de inwoners van oude kern van Asperen in gesprek. We houden daarbij rekening met de coronamaatregelen. 

Meepraten

Inwoners konden meedenken over de visie en de inrichting van de openbare ruimte van oud-Asperen. In een digitale vragenlijst stellen we vragen over de huidige situatie. Bekijk hier de resultaten van de digitale enquête.

Zorgvuldig traject

Gezien de voorgeschiedenis en de actuele thema’s over klimaat en duurzaamheid, pakken we het project zorgvuldig op. Samen met adviesbureau Gebiedsmanagers en ontwerpbureau Stijlgroep stellen we samen met u een visie op voor de openbare ruimte. Die visie is een middel om de inrichting voor de straten te kunnen maken. We halen eerst bevindingen en meningen op, voordat we een ontwerp kunnen maken. De participatie begint met het invullen van de digitale vragenlijst. In de zomer verwerken we de reacties. Na de zomer zullen we deze in een (digitale) bijeenkomst toelichten.

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem contact op met mevrouw Marjo Hak. Zij is bereikbaar via marjo.hak@westbetuwe.nl. Ook kunt u contact opnemen via 0345 - 72 88 00. 

Inwonersavond 21 december

Op 21 december is tijdens de bewoners avond het concept voorlopig ontwerp en de aanzet visie openbare ruimte digitaal gepresenteerd. Uit deze presentatie kwamen een aantal vragen en antwoorden. Deze plaatsen we binnenkort hieronder.

De digitale bijeenkomst is opgenomen. U kunt de video hier terugkijken. Gebruik naast de video ook bijbehorende onderstaande presentatie in pdf. Deze kunt u aanvragen bij marjo.hak@westbetuwe.nl 

De vragen en antwoorden uit de bewonersavond van 21 december

Heeft u vragen of opmerkingen?  Stuur deze naar marjo.hak@westbetuwe.nl

Meld je aan voor de klankbordgroep

Samen met een aantal inwoners willen we graag het concept voorlopig ontwerp verder uitwerken. Dat doen we via een klankbordgroep. Hiervoor zoeken we maximaal 15 deelnemers uit het oude gedeelte van Asperen. De klankbordgroep komt in januari en februari 2022 drie dinsdagavonden bij elkaar. We vragen deelnemers aanwezig te zijn op alle drie de bijeenkomsten. Praat en denk met ons mee.

U kunt aanmelden en meer informatie opvragen via marjo.hak@westbetuwe.nl.


 

Inwonersavond 4 oktober

Maandag 4 oktober was een avond voor de inwoners van oud-Asperen. Meer dan tachtig inwoners waren aanwezig. Het was een succesvolle avond met een flinke dosis positieve energie! Fijn om elkaar weer live te ontmoeten en te spreken. Hieronder kunt u de presentatie van die avond bekijken.

Sfeerimpressie 4 oktober
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente West Betuwe

Eerste bijeenkomst klankbordgroep 19 oktober 2021

Tweede bijeenkomst klankbordgroep 26 oktober 2021

Derde bijeenkomst klankbordgroep 2 november 2021