Hart voor Vuren

Hoe maken we het centrum van Vuren aantrekkelijker? Hoe kunnen locaties die hun functie hebben verloren toch bijdragen aan de kwaliteit van het centrum? Welke herontwikkeling is daarvoor nodig? Kortom: hoe geven we Vuren een hart?

Ontwerpteam Hart voor Vuren

Deze gebiedsvisie voor het centrum van Vuren is in nauwe samenspraak met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties opgesteld. Samen vormden zij het Ontwerpteam Hart voor Vuren. De gebiedsvisie is opgesteld aan de hand van de plannen van dit ontwerpteam. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Lingewaal heeft op 31 mei 2018 de gebiedsvisie vastgesteld.

Een gebiedsvisie vormt het globale kader voor de ontwikkelingsmogelijkheden van een gebied. Met een gebiedsvisie wordt zowel maatschappelijk als politiek draagvlak gecreëerd voor de uitgangspunten van een op te stellen bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Centrum Vuren vastgesteld

Het bestemmingsplan voor het centrum van Vuren is op 11 oktober 2018 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Lingewaal vastgesteld. Dit bestemmingsplan is een juridische vertaling van de gebiedsvisie en maakt onder andere de herontwikkeling van een drietal locaties naar wonen in het centrum mogelijk.

Herinrichting openbaar gebied

Een belangrijk deel van de gesprekken in het Ontwerpteam Hart voor Vuren gingen over de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum van Vuren. Naast een sterk verouderde openbare ruimte was het ook noodzakelijk om extra parkeerplaatsen te realiseren voor de functies in de zorgplint van het nieuwe gebouw aan het dorpsplein. Onder de tab 'actuele werkzaamheden' leest u de laatste updates rondom de werkzaamheden.

Provincie

Gemeente West Betuwe ontvangt een bijdrage van provincie Gelderland voor de realisatie van dit project.

Projectleider

Heeft u nog vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met de projectleider Marcin Borowski via 06 - 10 55 47 89. U kunt de heer Borowski ook mailen Marcin.Borowski@WestBetuwe.nl

Update april

Fasegewijs vinden er al enige tijd werkzaamheden plaats in de Mildijk en Dorpsstraat in Vuren. Binnenkort start de derde fase. In de periode van 18 februari tot en met 5 april gaat het dan om de Mildijk, gelegen tussen de aansluitingen met de Esdoornlaan en de Enk. Tijdens de werkzaamheden aan het riool en het straatwerk is hier de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleidingsroute wordt tijdig aangegeven.

Bestratingswerkzaamheden

Bestratingswerkzaamheden worden door de hoofdaannemer uitgevoerd. Gedeelte Mildijk tussen de Anjerlaan en De Rietput is reeds gereed. Momenteel is de aannemer bezig met het plein. Straatwerk voor het appartementcomplex is gereed en wij verwachten dat de aannemer komende weken het plein verder gaat bestraten. Als laatste wordt het gedeelte van de Mildijk tussen de Anjerlaan en de Elzenlaan aangepakt.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente West Betuwe

Waterspeelelement

Op het plein komt een waterspeelelement dat visualiseert wat er gebeurd bij een dijkdoorbraak, tevens kunnen de kinderen gebruik van gaan maken tijdens de zomermaanden om in het water te spelen. Het waterspeelelement is 5,5 m bij 7,5 m groot en heeft een gewicht van ca. 40 ton. Om het gewicht van het element te kunnen dragen zijn er begin april palen geheid. De aannemer gaat binnen 2 weken aanvangen met de werkzaamheden aan het waterspeelelement (betonwerkzaamheden, slaan van een bron, plaatsing van een pompput en de andere bijkomende werkzaamheden). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Betonreform en Visser pomptechniek.

Verlichting

Op het plein worden de nieuwe lichtmasten geplaatst, hiervoor zijn de ondergrondse kabelwerkzaamheden reeds afgerond.

Update februari

Fasegewijs vonden er enige tijd werkzaamheden plaats in de Mildijk en Dorpsstraat in Vuren. Binnenkort start de derde fase. In de periode van 18 februari tot en met 5 april ging het dan om de Mildijk, gelegen tussen de aansluitingen met de Esdoornlaan en de Enk. Tijdens de werkzaamheden aan het riool en het straatwerk was daarr de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleidingsroute werd tijdig aangegeven.

Het is de bedoeling de Mildijk in werkvakken van ongeveer 50 meter op te breken. Bewoners die aan het betreffende werkvak wonen kunnen hun woning dan niet met de auto bereiken. De woningen blijven voor voetgangers wel bereikbaar. In het weggedeelte waaraan nog niet wordt gewerkt blijven de aangrenzende woningen wel met de auto bereikbaar. De aannemer startte op 18 februari vanaf de aansluiting met de Esdoornlaan en gaat het straatwerk dan open breken tot aan Mildijk 61.