Hart voor Vuren

Hoe maken we het centrum van Vuren aantrekkelijker? Hoe kunnen locaties die hun functie hebben verloren toch bijdragen aan de kwaliteit van het centrum? Welke herontwikkeling is daarvoor nodig? Kortom: hoe geven we Vuren een hart?

De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de gebiedsvisie Hart voor Vuren. Deze gebiedsvisie voor het centrum van Vuren is in nauwe samenspraak met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties opgesteld. De gemeenteraad heeft op 31 mei 2018 de gebiedsvisie vastgesteld.

Een gebiedsvisie vormt het globale kader voor de ontwikkelingsmogelijkheden van een gebied. Met een gebiedsvisie wordt zowel maatschappelijk als politiek draagvlak gecreëerd voor de uitgangspunten van een op te stellen bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Centrum Vuren

Het bestemmingsplan voor het centrum van Vuren is op 11 oktober 2018 door de gemeenteraad  van de voormalige gemeente Lingewaal vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Dit bestemmingsplan is een juridische vertaling van de gebiedsvisie en maakt onder andere de herontwikkeling van een drietal locaties naar wonen in het centrum mogelijk.

Het bestemmingsplan staat op de website van Ruimtelijke Plannen. Ook vindt u daar toelichtingen, bijlagen, verbeeldingen en het vastellingsbesluit.

Herinrichting openbaar gebied

Een belangrijk onderdeel van de gesprekken in de ontwerpgroep gebiedsvisie Hart voor Vuren gingen over de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum van Vuren. Naast een sterk verouderde openbare ruimte was het ook noodzakelijk om extra parkeerplaatsen te realiseren voor de functies in de zorgplint van het nieuwe gebouw aan het dorpsplein. Het westelijk deel van de Mildijk is later in het proces toegevoegd. Het afkoppelen van hemelwater was ook voor dat deel noodzakelijk en deze investeringen zijn naar voren gehaald. Het ontwerp van het openbaar gebied kunt u op YouTube bekijken.

Werkzaamheden openbaar gebied

De herinrichting van het openbaar gebied in het centrum van Vuren is opgestart. Aannemer Sterk  Heukelum BV voert op dit moment werkzaamheden aan de riolering uit. Daarna wordt gestart met de definitieve inrichting van het openbaar gebied. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Als eerste is het westelijk deel van de Mildijk vanaf de kruising met De Rietput aan de beurt. Als het zo ver is, ontvangen omwonenden hierover van de gemeente een brief met meer informatie over de werkzaamheden en de bereikbaarheid. De laatste werkzaamheden zullen naar verwachting nog voor de zomer van 2019 worden uitgevoerd.