Goed gesprek voor een veilige jaarwisseling

9 dec 2022
Elk jaar bereidt de gemeente West Betuwe zich samen met de politie, de brandweer en de jeugd- en jongerenwerkers voor op de jaarwisseling. Dit is om de jaarwisseling zo rustig mogelijk te laten verlopen. Daar is ook uw hulp bij nodig.

Anders dan de afgelopen twee jaar is er nu geen landelijk vuurwerkverbod. In West Betuwe zijn geen vuurwerkvrije zones. Burgemeester Servaas Stoop doet daarom een oproep aan alle inwoners. “Het afsteken van vuurwerk begint vaak al voor de jaarwisseling. Veel mensen, met name ouderen, en dieren hebben overlast van dat vuurwerk. De impact van het geknal is groot. Ik hoor hier allerlei verhalen over. Dit varieert van slapeloze nachten tot het niet meer naar buiten durven met de hond. Dat vind ik schokkend en spijtig om te horen.”

Een goed gesprek

“Daarom vraag ik u een goed gesprek te houden over vuurwerk afsteken.  Bijvoorbeeld met uw (klein)kind, ook als ze misschien al jongvolwassen zijn. Maak ze bewust welke overlast vuurwerk afsteken kan geven. Zeker in de buurt van verzorgingshuizen en opvanglocaties van vluchtelingen. Ook onze wijkagenten en jongerenwerken zijn in gesprek met jongeren hierover. Leerlingen van groep 8 ontvangen nog een pakketje om veilig vuurwerk te kunnen afsteken. Daarin zit onder andere een veiligheidsbril en afsteeklont. We proberen dit zoveel mogelijk persoonlijk langs te brengen. We investeren in goede contacten in de kernen. Zo kijken we wat mogelijk is om de jaarwisseling feestelijk te laten verlopen.”

Waarschuwingsbrieven

Soms is er meer nodig dan een goed gesprek. De burgemeester stuurt daarom sinds twee jaar waarschuwingsbrieven naar mensen die bij de politie en/of onze toezichthouders in beeld zijn. Zij waren aanwezig bij situaties van brandstichting of vuurwerk afsteken toen dat verboden was. “De wijkagent overhandigt deze brief op het huisadres. Dit maakt indruk en dat is natuurlijk ook de bedoeling. Hopelijk helpt het bij een meer rustig verloop van de jaarwisseling.”

Melden van overlast

De burgemeester vraagt u om verdachte situaties en overlast te melden. Is er een kans om iemand op heterdaad te betrappen? Meld dit dan bij de politie via 0900 – 8844. Bel bij spoed altijd 112. Overlast van vuurwerk kunnen inwoners melden via de meldlijn van de gemeente. Dit kan online via www.westbetuwe.nl/melden.

Anoniem melden

Inwoners die liever anoniem informatie geven, kunnen terecht bij Meld Misdaad Anoniem (M.). Dit is een onafhankelijk meldpunt waar u anoniem informatie kan geven over criminaliteit en misdaad. Bijvoorbeeld bij vermoedens van opslag van vuurwerk of de productie en handel van (synthetisch) drugs. Bij M. kunt u ook informatie geven over mogelijke brandstichters en onruststokers. U bereikt M.  dagelijks via 0800 – 7000. Doordeweeks van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Anoniem melden kan ook 24 uur per dag online via www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.