Gemeenteraden Rivierenland aan zet na onderzoeksrapportage financiële tekorten stortplaats Avri

13 sep 2021
Het onderzoeksbureau Necker van Naem presenteert op 13 september 2021 het onderzoeksrapport aan de raadsleden uit Rivierenland over het financiële tekort bij de overdracht van stortplaats Avri aan de provincie Gelderland. Dit onderzoek is gestart op initiatief van de acht gemeenteraden in Rivierenland (Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel).

Financieel tekort voor overdracht

Als een stortplaats niet langer in gebruik is, dan is het wettelijk verplicht deze over te dragen aan de provincie. De provincie is dan verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van de stortplaats om milieuverontreiniging te voorkomen. Eigenaren van stortplaatsen betalen voor deze overdracht een bijdrage aan het provinciale nazorgfonds. Er is een financieel tekort van 10 miljoen euro voor de overdracht van de Avri aan de provincie. Dit komt doordat de provincie de bijdrage voor dit fonds heeft aangepast vanwege rentewijzigingen.

Onderzoek

Het onderzoek heeft plaatsgevonden, omdat de gemeenteraden wilden weten hoe de gesprekken tussen de provincie en Avri over het nazorgfonds, de rentewijziging en de dreigende tekorten zijn verlopen. Ook wilden ze weten of de communicatie naar de verschillende bestuursorganen voldoende is geweest.

De raden gebruiken de resultaten van dit onderzoek om in debat te gaan met hun eigen colleges. Tijdens deze debatten is het de vraag welke lessen uit de onderzoeksrapportage geleerd kunnen worden over onderlinge communicatie en samenwerking tussen raden, colleges en regionale samenwerkingsverbanden als de Avri.

Raadsonderzoek biedt voldoende antwoorden

Arthur Warmer, raadslid van de gemeente Buren en voorzitter van de begeleidingsgroep voor dit onderzoek, vindt dat het onderzoek voldoende antwoord geeft op vragen die bij de raadsleden leven:  “De onderzoeksresultaten, de conclusies en aanbevelingen geven naar onze mening ieder van de acht raden een goed uitgangspunt voor debat over de gang van zaken die heeft geleid tot de nu bestaande financiële situatie van de Avri.”

Presentatie van onderzoek aan raden

Op 13 september om 19.30 uur start de digitale presentatie. Raadsleden uit Rivierenland kunnen bij deze presentatie vragen stellen aan de onderzoekers. De presentatie is voor belangstellenden live te volgen via de website van de gemeenteraad van gemeente West Betuwe: www.gemeenteraad.westbetuwe.nl.