Gemeentelijk vastgoed

De gemeente heeft veel publieke gebouwen in eigendom. Dit zijn bijvoorbeeld bibliotheken, gymzalen en sommige dorpshuizen. Veel verenigingen, stichtingen en inwoners maken gebruik van de ruimte in deze gebouwen. Wij willen een efficiënte, betaalbare en duurzame inzet van deze gebouwen. We hebben kaders opgesteld die we graag bij u toetsen. Deze kaders zijn de basis voor het accommodatiebeleid.

In gesprek met verenigingen, stichtingen en inwoners

De publieke gebouwen in eigendom van de gemeente zijn een belangrijke spil voor verenigingen, stichtingen en andere initiatieven die de leefbaarheid vergroten. Het is goed om te weten dat deze gebouwen geld kosten. Daarom gingen we met u in gesprek over de rol van de gemeente bij huisvesting van verenigingen, stichtingen en andere initiatieven, efficiënt gebruik van de gebouwen en de betaalbaarheid.


Meer informatie 

Heeft u vragen over de bijeenkomst of gemeentelijk vastgoed? Neem dan contact op met Team Vastgoed & Grond via vastgoedengrond@westbetuwe.nl.