Gemeentelijk grondgebruik

Op verschillende plekken in de gemeente maken inwoners gebruik van gemeentegrond. Bijvoorbeeld doordat zij een stukje grond bij hun tuin hebben betrokken. Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen dit gebruik niet bij de gemeente geregistreerd is.

De gemeente wil duidelijkheid scheppen in deze gebruikssituaties en afspraken rondom het gebruik schriftelijk vastleggen. De gemeente wil waar mogelijk de bewoners de mogelijkheid geven de grond te kopen. Als de grond niet verkocht kan worden, wordt per situatie gekeken of verhuur mogelijk is. Als geen van beide mogelijk is, wordt het gebruik beëindigd.

Waarom doet de gemeente dit?

Met de actualisatie van het gebruik van gemeentegrond streeft de gemeente vooral naar gelijke behandeling. Het kosteloos gebruiken van gemeentegrond biedt een voordeel tegenover inwoners die wel betalen voor het gebruik of een stukje grond hebben gekocht. De gemeente wil hierin een lijn trekken waarbij de voorwaarden bij verkoop en verhuur van gemeentegrond voor iedereen gelijk zijn.

Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk om duidelijkheid te creëren in het gebruik van haar grond.  De gemeente moet altijd kunnen beschikken over haar eigen grond. Met name wanneer er reparaties aan kabels of leidingen nodig zijn of wanneer de gemeente groot onderhoud pleegt in de wijken. Dit gaat niet of moeizaam wanneer iemand de grond in gebruik heeft zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt.

Gebiedsgerichte aanpak

De gemeente schrijft haar inwoners niet allemaal tegelijk aan, maar hanteert hierin een gebiedsgerichte aanpak. Aanschrijvingen vinden kern voor kern plaats. In de kernen Acquoy, Beesd, Gellicum, Geldermalsen, Meteren, Tricht en Buurmalsen is het gebruik al grotendeels geactualiseerd.

Procedure

De gemeente onderzoekt vooraf welke inwoners vermoedelijk gemeentegrond voor privédoeleinden gebruiken, waarvan het gebruik niet is geregistreerd. Ook onderzoekt de gemeente welke van deze gronden voor verkoop of verhuur in aanmerking komen. De betreffende inwoners ontvangen vervolgens een eerste constateringsbrief. In deze brief staat aangegeven wat er aan gemeentegrond in gebruik is en hoe het gebruik kan worden voortgezet. Het is vervolgens aan de inwoners of zij gebruik wensen te maken van het aanbod van de gemeente.

Onjuiste constatering

De gemeente heeft zich bij de inventarisatie van het gebruik van gemeentegrond gebaseerd op de informatie uit de openbare registers van het Kadaster. In enkele gevallen is de situatie op locatie beoordeeld. Het kan zijn dat de constatering van de gemeente niet juist is doordat er bijvoorbeeld sprake is van een meetfout of doordat een inwoner reeds door verjaring eigenaar is van de grond. Ook in die gevallen ontvangt de gemeente graag een reactie zodat dit nader kan worden bekeken.

Meer informatie en contact

Meer informatie over de actualisatie is terug te vinden in de lijst met veelgestelde vragen. Voor alle overige vragen is de gemeente telefonisch bereikbaar via 0345 - 72 88 00. Vragen kunnen ook per e-mail worden gestuurd naar gemeente@westbetuwe.nl of per post naar Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, ter attentie van ‘Actualisatie gebruik gemeentegrond’.