Gemeentehuis Asperen

De gemeente West Betuwe verkoopt het voormalige gemeentehuis in Asperen. Na de fusie van gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen in 2019 heeft het gebouw met de karakteristieke villa geen functie meer. Hieronder leest u welke de kaders en uitgangspunten gelden voor de verkoop. Waarbij in ieder geval de monumentale villa blijft bestaan en de speeltuin en het bos bereikbaar blijven.

Bestemming

Het voormalig gemeentehuis in Asperen mag een sociale, maatschappelijke of educatieve bestemming krijgen. Ook een bestemming voor openbare dienstverlening is mogelijk. Óf er komt een woonbestemming voor starters en senioren.

 • Sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening
  Hieronder valt onder andere: gezondheidszorg, zorg en welzijn, jeugd/kinderopvang, onderwijs, religie, uitvaart, bibliotheek, openbare dienstverlening, verenigingsleven, gevangeniswezen en/of defensie/militaire zaken.
 • Woonbestemming
  Op dit moment is er geen woonbestemming op het voormalig gemeentehuis van Asperen. Een herbestemming is mogelijk voor starters- en seniorenwoningen. Dit staat in het gemeentelijk huisvestingplan. Het aantal woningen is niet bepaald.

Het gebied

De monumentale villa blijft behouden. Het is een karakteristiek pand dat voor veel inwoners van Asperen emotionele waarde heeft.

 • Het kantoordeel dat aan de villa is aangebouwd mag worden gesloopt. Op deze plek is ruimte voor nieuwbouw. Deze nieuwbouw mag met een verbindingselement verbonden worden aan de villa. Voor deze nieuwbouw gelden een aantal voorwaarden:
 • Het maximale bouwvolume is gelijk aan het bouwvolume van het huidige kantoordeel.
 • De maximale hoogte van de nieuwbouw is gelijk aan de hoogte van de monumentale villa. En is afgestemd op nabijgelegen woningen.
 • Met mogelijke nieuwbouw van het kantoordeel houden we rekening met ‘natuurinclusief bouwen’. Dit betekent dat we duurzaam bouwen. En we richten het gebied zo in dat een bouwwerk bijdraagt aan biodiversiteit en natuurwaarden.
 • Bij de ontwikkeling van het gebied houden we ook rekening met andere duurzaamheidsaspecten. Denk hierbij aan energiehuishouding, hergebruik van materialen (circulair bouwen), duurzame techniek en gebruiksmogelijkheden (domotica, flexibel of modulair bouwen) en klimaatadaptatie.

Toegankelijkheid en verkeer

 • Het gebied rondom het voormalig gemeentehuis moet openbaar en toegankelijk zijn. Een onderdeel hiervan is dat het bos en de speeltuin bereikbaar blijven.
 • De muziektent, het kunstwerk en de parkomgeving blijven in het bezit van de gemeente. We zorgen ervoor dat u deze goed kunt bereiken.
 • We willen voorkomen dat activiteiten die horen bij de bestemming veel verkeer, publiek of vrachtwagens aantrekt.

Volledige Ruimtelijk Kader

Bent u geïnteresseerd in het volledige ruimtelijk kader dat is opgesteld door het stedenbouwkundig bureau? Dan kunt u de PDF downloaden.