Gemeente en raad eensgezind: geen radartoren in Herwijnen

30 januari 2024
Dorpen en stadjes

De gemeente West Betuwe heeft aan het ministerie van Defensie duidelijk gemaakt dat zij grote bezwaren heeft tegen de bouw van het militaire radarstation aan de Broekgraaf in Herwijnen.

De gemeente West Betuwe heeft aan het ministerie van Defensie duidelijk gemaakt dat zij grote bezwaren heeft tegen de bouw van het militaire radarstation aan de Broekgraaf in Herwijnen. De gemeente heeft een zogenaamde zienswijze ingediend als formeel verweer tegen het plan. In die zienswijze geven college en raad gezamenlijk aan geen radartoren in Herwijnen te willen vanwege de grote onzekerheid over een veilige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Herwijnen en omgeving. 

Militair radarstation

Het radarstation in Herwijnen is nodig voor de veiligheid van Nederland, aldus Defensie. Met twee nieuwe radarinstallaties wil Defensie het luchtruim beschermen tegen aanvallen uit de lucht. De ene staat al in het Friese Wier, de andere moet volgens Defensie in Herwijnen komen. Hier stonden dicht bij elkaar twee radars van de Luchtverkeersleiding, die in 2012 zijn ontmanteld. De ene locatie werd overgenomen door het KNMI dat er een buienradar neerzette. Het andere terrein werd gekocht door Defensie. Het ministerie van Defensie wil op dat braakliggend terrein een militair radarstation plaatsen. Om dit mogelijk te maken moet de bestemming van het perceel worden aangepast en is een omgevingsvergunning nodig voor de bouw. 

Ook Eerste en Tweede kamer nog niet akkoord

Het college en de raad van zowel de voormalige gemeente Lingewaal als van de huidige gemeente West Betuwe hebben meerdere malen negatief gereageerd op de plannen van Defensie voor een radar in Herwijnen. Met een beroep op het landsbelang verklaarde de staatssecretaris van defensie de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing op het radarproject. Met dit paardenmiddel kan het Rijk lokale autoriteiten aan de kant schuiven en zijn zin doordrukken. Voorwaarde is wel dat de gemeente wordt gehoord en dat de Eerste en Tweede Kamer ermee instemmen. Het eerste is nu van toepassing, het laatste is nog lang niet zeker.