Gebiedsmakelaar Angelique Otten (deel gebied 2 en 4)