Evenement: melden of vergunning

Maak met dit formulier een melding van uw evenement. Blijkt u toch een vergunning nodig te hebben? Download dan het aanvraagformulier aan het eind van het webformulier.

  1. Step 1 of 6: Active step: Begin
  2. Step 2 of 6: Vergunning
  3. Step 3 of 6: Uw contactgegevens
  4. Step 4 of 6: Gegevens evenement
  5. Step 5 of 6: Overzicht
  6. Step 6 of 6: Voltooid
Is het een één- of meerdaags evenement? *
Zijn er meer dan 200 personen op het evenement? *
Vindt het evenement plaats tussen 23.00 en 8.00 uur? *
Is er muziek voor 8.00 en/of na 23.00 uur? *
Let op: de muziek mag in de buurt van woningen niet harder staan dan 60 dB(A) en 74 dB(C). Dit laatste gaat om de bastonen.
Vindt het evenement plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormt het een belemmering voor verkeer en hulpdiensten? *
Komen er objecten met een oppervlakte van meer dan 10m² per object? *