Energievergoeding

Energievergoeding voor maatschappelijke organisaties met eigen accommodatie

Maatschappelijke organisaties mét accommodatie komen in aanmerking voor een energievergoeding als ze door de hoge energielasten hun energierekening niet meer kunnen betalen. Deze organisaties konden tot en met 15 februari 2023 de energievergoeding aanvragen. Hiervoor geldt een maximum van € 10.000,-. De energievergoeding is in de vorm van een subsidie.

U kunt de energievergoeding niet meer aanvragen.

De gemeente West Betuwe heeft een energienoodfonds opgezet. Uit dit noodfonds betalen we energievergoeding aan niet-commerciële maatschappelijke organisaties met eigen accommodatie. U kunt denken aan de categorieën: verenigingen, sportclubs, musea, cultuur- en kunstinstellingen, educatieve instellingen en andere sociale ontmoetingsplaatsen. Ook als u geen subsidie of huurrelatie  met ons heeft, komt u in aanmerking.

Let op! Valt uw organisatie buiten bovengenoemde categorieën en vervult deze wel een maatschappelijke rol? Dan bieden wij maatwerk en kijken we samen naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op via energielasten@westbetuwe.nl.

  • Wij vergoeden eenmalig 75 procent van het verschil tussen uw energierekening in de periode van november 2021 tot en met maart 2022 en uw energierekening in de periode van november 2022 tot en met maart 2023.
  • U ontvangt maximaal € 10.000,-.
  • Per adres kunt u één aanvraag indienen.
  • U toont aan met hulp van energienota’s of voorschotnota’s dat in de periode van 1 november 2022 t/m 31 maart 2023 de energielasten zijn gestegen ten opzichte van de energiekosten die u betaalde in dezelfde periode een jaar eerder.

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken wij ook naar welke technische maatregelen uw organisatie tot nu toe ondernam en welke u nog onderneemt om de energielasten te verlagen.

Waarom bieden wij maatschappelijke organisaties een energievergoeding?

Wij vinden het van groot belangrijk dat onze dorpen en stadjes leefbaar blijven. Het bloeiende verenigingsleven en de onderlinge ontmoeting moeten door blijven gaan. Dit willen wij niet ten koste van verhoogde contributie en huur. Daarom ondersteunen we maatschappelijke organisaties met eigen accommodatie bij het betalen van hun energierekening.

Stel uw vragen over de aanvraag of de energievergoeding aan Brenda Huisinga via energielasten@westbetuwe.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via 0345 - 72 88 00.