Emigreren of lang verblijf in het buitenland

Gaat u verhuizen naar het buitenland? Neem dan voordat u vertrekt contact op met de gemeente.
 • U meldt uw verhuizing als u in een periode van één jaar meer dan acht maanden naar het buitenland vertrekt. Woont u korter dan acht maanden in het buitenland? Dan hoeft u dit niet te melden bij de gemeente
 • De gemeente geeft de verhuizing door aan de instanties die aangesloten zijn op de Basisregistratie Personen (BRP)
 • Verhuist iedereen van hetzelfde adres mee? Dit kunt u in het online formulier melden
 • Verhuist niet iedereen mee? Degenen die wél verhuizen moeten dit persoonlijk melden

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, geeft zelf een emigratie of tijdelijke verhuizing naar het buitenland door
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door
 • Curatoren geeft die door voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • Ouders, voogden of verzorgers mogen de emigratie doorgeven voor inwonende kinderen van 16 en 17 jaar. Ze moeten wel op hetzelfde adres wonen
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
 • Meld uw verhuizing naar het buitenland uiterlijk vijf dagen voor vertrek
 • Neem contact op met de gemeente.
 • U kunt ook een afspraak maken om uw emigratie door te geven.

Bewijs van uitschrijving

Het doorgeven van een emigratie kost niets.