Eigen bijdrage

U betaalt een maximale eigen bijdrage, ook wel abonnementstarief genoemd, van 19 euro per maand voor:

 • Huishoudelijke hulp
 • Vervoersvoorzieningen, zoals een scootmobiel
 • Woonvoorzieningen, zoals een traplift
 • Individuele begeleiding
 • Groepsbegeleiding (dagbesteding)

Deze eigen bijdrage is nooit hoger dan de werkelijke kosten van de ondersteuning die u krijgt.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor:

 • Rolstoelen
 • Voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar, behalve als het woningaanpassingen betreft
 • Voorzieningen waar geen beschikking voor nodig is
 • Het collectief vervoer (Versis). Bij u wordt een ritprijs in rekening gebracht die gelijk staat aan het tarief openbaar vervoer. De ritprijs bestaat uit:
  • kilometertarief na 25 kilometer 1,92 euro per kilometer
  • kilometertarief eerste 25 kilometer 0,175 euro per kilometer
  • opstaptarief 0,98 euro

U betaalt geen eigen bijdrage als u:

 • U verpleging of verzorging thuis ontvangt via uw zorgverzekeraar
 • Uw inkomen minder is dan 120% van de landelijke bijstandsnorm

 

Meer informatie staat op de website van het CAK. Heeft u vragen over de eigen bijdrage, bel dan op werkdagen tussen 8.00 – 18.00 uur met het CAK via telefoonnummer 0800-1925 (gratis).