Efficiënter beheer van afvalbakken

12 mei 2022
In de gemeente West Betuwe staan 781 afvalbakken in de openbare ruimte. Avri leegt de afvalbakken voor ons. Sommige afvalbakken worden veel gebruikt, andere weinig. Het kost tijd en geld om deze bakken iedere week te legen en te onderhouden. Daarom hebben we samen met Avri onderzocht welke afvalbakken niet nodig zijn.

Afvalbakken die niet nodig zijn

De data die Avri verzamelde bij het legen van de afvalbakken (vullingsgraad) is gebruikt om te bekijken welke afvalbakken weinig gebruikt worden. We hebben samen met de gebiedsbeheerders en gebiedsmakelaars van de gemeente en soms inwoners en vrijwilligers van de zwerfvuilbrigades gekeken welke afvalbakken niet nodig zijn. Deze afvalbakken halen we de komende weken weg. Het gaat om ongeveer 80 afvalbakken. Dit komt neer op gemiddeld drie afvalbakken per kern. Ook verplaatsen we 13 afvalbakken naar een betere plek.

Beheer op maat

Standaard legen we elke afvalbak minimaal 1 keer per week. Langs populaire fiets- en wandelroutes legen we de afvalbakken in het voorjaar en de zomer vaker. Dat geldt ook voor enkele drukkere plekken zoals winkelcentra. Bij zwemplassen legen we de bakken bij zwemweer zelfs elke dag. In de winterperiode is het weer een stuk rustiger. In deze periode kunnen de bakken dan minder vaak geleegd worden. 
Zo stemmen we het aantal ledigingen af op wat nodig is. Avri blijft het gebruik de afvalbakken bekijken. Zodat we, als dit nodig is, het ledigschema verder afstemmen op het gebruik.

Gebruik afvalbakken

Afvalbakken zijn voor klein afval. Het is onhandig pizzadozen e.d. in de afvalbak te doen, want die blijven halverwege hangen. Er past dan weinig ander vuil meer bij en de bak lijkt al snel vol. Daarom plaatsen we bij een aantal bakken een tussenschotje. Zo verkleinen we de inwerpopening voorkomen we dat er te groot vuil in de afvalbakken komt. Helaas zit er ook nog wel eens restafval in de afvalbakken. Hier zijn de afvalbakken niet voor.