Economische maatregelen om inwoners, ondernemers en organisaties te helpen

De gemeente West Betuwe neemt economische maatregelen om ondernemers, inwoners en organisaties te ondersteunen. Deze zijn sinds 31 maart van kracht en gelden waar van toepassing tot 1 juni 2020.

Het pakket is opgesteld dankzij samenwerking binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De maatregelen zijn gebundeld in het pakket ‘Economische Ondersteuning’. We willen daarmee de economische en maatschappelijke gevolgen verzachten. De basis is voor alle veertien gemeenten hetzelfde. Gemeenten besluiten echter over de lokale invulling. Het college van West Betuwe verruimt enkele regels en gaat gemakkelijker om met betalingen, regelingen en leges. 

In West Betuwe gaat het om onderstaande maatregelen. Deze zijn sinds 31 maart van kracht en gelden waar van toepassing tot 1 juni 2020. 

 • Verruimen regels
  • Ruimere venstertijden bevoorraden winkels.
  • Supermarkten toestaan ‘s nachts te bevoorraden.
  • Coulant zijn voor wat betreft parkeervergunningen en -ontheffingen.
  • Vergunningsprocedures voor bouwplannen doorgang laten vinden.
  • Coulant omgaan met afhalen en bezorgen maaltijden horeca.
  • Coulant omgaan met het gebruik van food-zelfbedieningsgroothandels door consumenten.
  • Coulant zijn met verplichte aanwezigheid ondernemers op de markt
 • Betalingen
  • Versnellen van betalingen door de gemeente.
  • De betaaltermijn van facturen van de gemeente verlengen.
 • Uitstel verlenen van betalingen, niet opleggen dwanginvorderingsmaatregelen, coulant zijn met betalingsregelingen.
 • Ruimhartige inzet van bestaande  regelingen.
 • Onderzoeken of uitstel opleggen van belastingaanslagen liquiditeitsruimte biedt voor ondernemers.
 • Niet in rekening brengen van leges voor evenementen die niet of beperkt doorgaan.
 • Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering.