Droomhuis realiseren aan de Groeneweg in Buurmalsen

Veel mensen zoeken een huis.Tegelijkertijd staan veel (oude) gebouwen leeg. Provincie Gelderland wil hier met de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland’ verandering in brengen. Het is een unieke kans om samen met anderen nieuwe woningen te maken. De voormalige basisschool aan de Groeneweg in Buurmalsen is één van de locaties in Gelderland. Op die plek is straks ruimte voor 12 tot 15 nieuwe betaalbare woningen. Gaat u de uitdaging aan?

Individuen moeten zich uiterlijk 15 januari opgeven. Daarna vormen we samen met anderen een groep. Vanaf 15 januari kunnen groepen hun plannen indienen. 

Het is een bijzondere challenge die leegstaande gebouwen en woningzoekenden koppelt. Zo zorgen we samen voor extra woningen, minder leegstand en duurzame kernen. Een groep gaat onder begeleiding van professionals nieuwe huizen realiseren. Die huizen komen op een bijzondere plek. Het gaat om de locatie van de oude basisschool aan de Groeneweg in Buurmalsen. Dit leegstaande pand verdwijnt en daar komen 12 tot 15 nieuwe betaalbare huizen. Er kunnen meerdere groepen aan de slag binnen dit project.

challenge buurmalsen 1
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Provincie Gelderland

Uitgangspunten

Voor de toekomstige huizen geeft de gemeente uitgangspunten mee. Deze punten zijn opgesteld door een onafhankelijk adviesbureau. Zij voerde in opdracht van de gemeente een zogenaamde Ruimtelijke Verkenning uit. Zo’n verkenning analyseert de situatie, geeft meer inzicht in woningbehoefte van de kern en kijkt naar wat er mogelijk is. Ook geeft het kaders en mogelijke denkrichtingen. 

Perceel

Het perceel ligt op de hoek van de Groeneweg en Prins Willem-Alexanderstraat. Het gaat om een perceel van 3130 vierkante meter. De huidige bestemming van het perceel is “maatschappelijk”. Om wonen mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dit betekent dat geïnteresseerde woningzoekenden rekening moeten houden met een langer aanlooptraject voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden.

Luchtfoto perceel Buurmalsen
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente West Betuwe

 

Iedereen kan meedoen. Dat kan op twee manieren. Als individu of als groep. We verwachten van geïnteresseerden een plan. Het hoeft geen uitgewerkt bouwplan te zijn. De vorm laten we los. Denk bijvoorbeeld aan geschreven tekst, een tekening, een moodboard, een maquette of een filmpje. Wees creatief en verras ons! Het moet minimaal bestaan uit onderstaande onderdelen:

 • Een korte beschrijving van de plannen.
 • Een schets van de plattegrond.
 • Eventueel referentiebeelden van andere projecten.

Vermeld bij de plannen ook duidelijk onderstaande informatie:

 • Naam van de groep
 • Namen en contactgegevens van de individuele deelnemers
 • Motivatie om mee te doen
 • Ideeën voor de plek
 • Waarom jullie als groep op deze manier samen willen wonen
 • Wie jullie zijn als groep
 • Hoe jullie het gaan financieren

Criteria

Alle plannen toetsen we aan bepaalde criteria. Houd daar rekening mee in uw ideeën. Het gaat onder andere om:

 • Het plan is positief voor de buurt en draagt bij aan de leefbaarheid.
 • Voorziet in ongeveer 12 tot 15 woningen:
  •  Betaalbare woningen van één woonlaag met een kap
 • Heeft een financiële onderbouwing.
 • Huisvesting
  • Aantal huishoudens en aantal bewoners
  • Wat is de doelgroep?
 • Ruimtelijke kwaliteit 
  • Hoe ga je om met de buitenruimte?

  • Past het plan in de omgeving?

  • Maakt het plan de buurt blij?
 • Duurzaamheid
  • Hoe ga je (eventueel innovatief) om met duurzaamheid?
 • We hebben een voorkeur voor woningzoekenden die een binding hebben met Buurmalsen of één van de omliggende dorpen.

Aanmelden

Wilt u meedoen aan de challenge? Meld dan snel aan! Daarbij zijn er verschillende termijn voor individuele deelnemers en groepen. Hieronder leggen we dat uit:

Individu

Individuen moeten zich uiterlijk 15 januari aanmelden. Zo koppelen we individuen aan elkaar of aan een groep. Zij vormen een groep om samen plannen in te dienen. De uiterlijke inleverdatum van de plannen is vervolgens 15 februari 2021. Aanmelden en plannen insturen regelt u door een e-mail te sturen naar petra.murre@westbetuwe.nl. Is het plan fysiek uitgewerkt? Neem dan contact op via hetzelfde adres. We bekijken dan samen de mogelijkheden.

Groep

Wilt u als groep meedoen? Dien de plannen dan uiterlijk 15 februari 2021 in door een e-mail te sturen naar petra.murre@westbetuwe.nl. Is het plan fysiek uitgewerkt? Neem dan contact op via hetzelfde adres. We bekijken dan samen de mogelijkheden.

Onderstaand geven we inzicht in de planning van het project.

 • Tot 15 januari kunnen geïnteresseerde individuen zich aanmelden bij de gemeente.
 • Half januari worden individuen aan elkaar gekoppeld
 • Tussen 15 januari en 15 februari kunnen groepen plannen indienen.
 • Tussen 15 februari en 15 maart worden plannen getoetst
 • Kort na de sluitingsdatum krijgen alle groepen die een plan hebben ingediend de mogelijkheid om hun plan toe te lichten voor de selectiecommissie.
 • Vóór 1 april krijgen geselecteerd groepen bericht. Zij gaan hun plannen verder uitwerken.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Team Vastgoed van de gemeente West Betuwe petra.murre@westbetuwe.nl of 0345 – 72 88 00. Zij helpen u graag verder. Meer informatie over de Challenge vindt u tevens op de website van provincie Gelderland