Dijkversterking van de Waaldijk

Presentatie tekeningen inrichting Waaldijk

In de gemeente West Betuwe zijn twee dijkversterkingsprojecten in voorbereiding. Een voor het traject tussen Gorinchem-Waardenburg en een voor Tiel-Waardenburg. Deze projecten bieden zogenaamde ‘meekoppelkansen’. Kansen die de dijk mooier, toegankelijker en veiliger maken. De afgelopen jaren hebben inwoners van de dorpen langs de dijk veel ideeën ingebracht om de dijk verkeersveiliger te maken. De tekeningen zijn inmiddels gereed. Deze laten zien hoe de inrichting van de weg op de dijk er straks uit komt te zien.

1. Tekeningen openbaar

Veertien tekeningen van de verkeersremmende maatregelen, openbare verlichting en overzicht van snelheidsregimes.
Overzichtstekening van de Waaldijk/Waalbandijk in de gemeente West Betuwe. Hierop ziet u welk tekeningnummer u kunt raadplegen als u de maatregelen in uw omgeving wilt zien.
Principedetails van de snelheidsremmende maatregelen, rustpunten en dwarsdoorsnede van de rijbaan.

De tekeningen liggen ook ter inzage op het gemeentehuis in Geldermalsen, Van Dam Isseltweg 4.

Heeft u vragen over bovenstaande tekeningen? Stuur deze dan naar marcin.borowski@westbetuwe.nl

2. Inwonersbijeenkomsten

Tijdens twee online bijeenkomsten in januari 2022 hebben we de tekeningen met daarop de geplande inrichting van de Waaldijk toegelicht. In maart konden inwoners uit het plangebied Tiel-Waardenburg hun vragen stellen tijdens drie inwonersbijeenkomsten in Ophemert. Georganiseerd door Waterschap Rivierenland.

Inwonersbijeenkomst gemist?

U kunt de livestreams van de online bijeenkomsten terugkijken via onderstaande links:

*We houden de plangrens aan van de dijkversterkingsprojecten. Dit betekent dat de rijksweg A2 als grens wordt gehanteerd. Inwoners van Waardenburg kiezen dus afhankelijk van hun adres de juiste avond.

Is het voor u niet mogelijk om op deze manier terug te kijken? Neemt u dan gerust contact op met Noortje Breij, projectleider Dijkverversterking van de gemeente. Zij is bereikbaar via emailadres Noortje.Breij@WestBetuwe.nl of via telefoonnummer 0345-728 892. Zij helpt u graag.

3. Geef uw reactie

We zijn benieuwd wat u van de plannen op de tekeningen vindt. Wilt u dit met ons delen? Dit kunt u doen door een mail te sturen met uw vragen en / of opmerkingen naar: gastvrijewaaldijk@westbetuwe.nl. Wilt u dit liever telefonisch doorgeven? Dat kan ook, via telefoonnummer 0345 - 72 88 92. Let op, de reactietermijn voor Tiel-Waardenburg is verlengd naar maandag 11 april. Daarna verzamelen we alle vragen en opmerkingen. Deze leggen we vervolgens voor aan het gemeentebestuur van West Betuwe.  

Wat doen we met uw reactie?

Inmiddels hebben wij al veel vragen en opmerkingen ontvangen. Momenteel zijn we bezig met het beantwoorden van alle reacties. Deze leggen we vervolgens voor aan het gemeentebestuur van West Betuwe. Houd deze website in de gaten voor meer informatie.  

Breed Bestuurlijk Overleg

Regelmatig komen de samenwerkende partijen (waterschap, provincie en gemeenten) samen tijdens het Breed Bestuurlijk Overleg Gastvrije Waaldijk. Lees hier wat besproken is tijdens het laatste overleg op 16 juni 2022 (Gastvrije Waaldijk | Waterschap Rivierenland)

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Noortje Breij, projectleider Dijkverversterking van de gemeente. Zij is bereikbaar via emailadres Noortje.Breij@WestBetuwe.nl of via telefoonnummer 0345-728 892.


Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de dijkversterking. Het waterschap overlegt met de gemeenten, maar ook met andere overheden, zoals provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Samen gaan we voor een duurzame en veilige dijk. Naast de waterveiligheid zorgt de dijk ook voor fijn wonen, ontspanning en ruimte voor natuur en verkeer.  In opdracht van Waterschap Rivierenland is het plan beoordeeld door Megaborn daarbij is gekeken naar verschillende kanten van het verkeer. Zie dit plan hieronder in de pdf. Heeft u vragen over dit plan of het detailboekje stuur deze dan naar marcin.borowski@westbetuwe.nl

Meer informatie vanuit Waterschap Rivierenland over de Gastvrije Waaldijk vindt u op: https://www.waterschaprivierenland.nl/gastvrije-waaldijk


In gemeente West Betuwe zijn er twee tracés:

Gorinchem - Waardenburg

De Graaf Reinaldalliantie versterkt de Waaldijk tussen Gorinchem en Waardenburg. Op 7 juni 2021 begonnen de werkzaamheden. Dit duurt tot medio 2025. Ze werken niet overal tegelijk, maar op meerdere plekken langs de dijk. De actuele ontwikkelingen volgt u via: 

Vragen of meer info? Neem contact op met de omgevingsmanagers via 06 - 22 88 08 09 of mail@gralliantie.nl

Tiel - Waardenburg 

De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet versterkt worden om aan de wettelijke veiligheidsnormen te voldoen. De actuele ontwikkelingen volgt u via: 

Vragen of meer informatie? Neem contact op via 0344 - 64 99 00 of Tiel-Waardenburg@wsrl.nl

Gastvrije Waaldijk

In het project Gastvrije Waaldijk werken de gemeenten West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen, Lingewaard, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland samen. Het toekomstbeeld: een 80 kilometerlange dijk met dezelfde uitstraling die ook nog eens duurzaam is ingericht. Het biedt kansen voor verkeer en recreatie voor een aaneensluitende route. De kansen worden gekoppeld aan de plannen en dijkversterkingswerkzaamheden voor de dijk.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het project dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het HWBP de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Het HWBP is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid.