Dijkversterking van de Waaldijk

Het Waterschap Rivierenland versterkt de komende jaren de Waaldijk tussen Gorinchem en Tiel. Op deze pagina leest u meer over dit ingrijpende project.

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de dijkversterking. Het waterschap overlegt met de gemeenten, maar ook met andere overheden, zoals provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Samen gaan we voor een duurzame en veilige dijk. Naast de waterveiligheid zorgt de dijk ook voor fijn wonen, ontspanning en ruimte voor natuur en verkeer. In gemeente West Betuwe zijn er twee tracés:

Gorinchem - Waardenburg

De Graaf Reinaldalliantie versterkt de Waaldijk tussen Gorinchem en Waardenburg. Op 7 juni 2021 begonnen de werkzaamheden. Dit duurt tot medio 2025. Ze werken niet overal tegelijk, maar op meerdere plekken langs de dijk. De actuele ontwikkelingen volgt u via: 

Vragen of meer info? Neem contact op met de omgevingsmanagers via 06 - 22 88 08 09 of mail@gralliantie.nl

Tiel - Waardenburg

De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet versterkt worden om aan de wettelijke veiligheidsnormen te voldoen. Op de website van het Waterschap Rivierenland leest u meer over dit specifieke traject

Vragen of meer informatie? Neem contact op via 0344 - 64 99 00 of Tiel-Waardenburg@wsrl.nl

Gastvrije Waaldijk

In het project Gastvrije Waaldijk werken de gemeenten West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen, Lingewaard, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland samen. Het toekomstbeeld: een 80 kilometerlange dijk met dezelfde uitstraling die ook nog eens duurzaam is ingericht. Het biedt kansen voor verkeer en recreatie voor een aaneensluitende route. De kansen worden gekoppeld aan de plannen en dijkversterkingswerkzaamheden voor de dijk.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Waterschap Rivierenland

Beschermingsprogramma

Het project dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het HWBP de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Het HWBP is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid.