Dertien Koninklijke onderscheidingen in West Betuwe

26 apr 2022
Vanochtend heeft burgemeester Servaas Stoop aan elf inwoners van West Betuwe en aan een inwoner van Tilburg een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Eén inwoner ontvangt zijn onderscheiding op een later moment. Twaalf zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De gedecoreerden
 

De heer W.G.(Wim) den Boestert (1942) uit Opijnen

Vanaf 1970 is meneer vrijwilliger bij zangvereniging Crescendo uit Opijnen en lid van de muziekcommissie en kascommissie. Vanaf 1990 is hij vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Opijnen. Meneer is beheerder van het Hervormd Centrum ‘Maranatha’ en helpt bij met het schoonmaken van de kerk. Hij ondersteunt diverse personen met vervoer en het bieden van een luisterend oor.

De heer M.H. (Marco) Huijgen (1971) uit Geldermalsen

Meneer begon in 1983 als vrijwilliger te lassen bij Corsoclub Geldermalsen. Later was hij ook bestuurslid. Vanaf 1986 is hij vrijwilliger bij het ophalen van oud papier. Van 1989 tot 1996 was hij algemeen bestuurslid van wandelvereniging C.W.S.V. Prinses Marijke. Meneer maakte het clubblad en hielp met het verbouwen van het clubgebouw. Vanaf 2010 was hij diaken en nu is hij ouderling-kerkrentmeester van de Centrumkerk in Geldermalsen.

Mevrouw E.M. (Esther) Ketelaars–van Gameren (1970) uit Udenhout, gemeente Tilburg

Mevrouw is sinds 2001 vrijwilliger bij zorginstelling ’s Heeren Loo in Geldermalsen. Ze coördineert een wandelclub voor mensen met een (meervoudige) beperking. Ook maakt mevrouw het mogelijk dat bewoners kunnen deelnemen aan de Avondvierdaagse. Aan het einde van ieder wandelseizoen organiseert zij het gezamenlijke diner.

Mevrouw A. (Anneke) de Kock-Roza (1945) uit Vuren

Mevrouw begon in 1975 als leidster van de zondagsschool. Zij was de oprichter en penningmeester van een jeugdsoos. Ook was zij medeoprichter en voorzitter van de Hervormde Vrouwendienst. Vanaf 1989 is zij ouderling en vrijwilliger bij Protestantse Gemeente Vuren en vanaf 2000 lid van de diaconie. Steeds met een breed palet aan vrijwilligerstaken.

Mevrouw P. (Petra) van Kuilenburg (1962) uit Waardenburg

In 2000 was mevrouw medeoprichter en vrijwilliger bij de Corsoclub Neerijnen. Zij was ook vrijwilliger bij de voetbalvereniging Waardenburg-Neerijnen-Combinatie, bij de Stichting Jeugd en Jongeren in Neerijnen en bestuurslid van de Oranjevereniging Waardenburg-Neerijnen. Zij richtte in 2005 Gemeente Belangen Neerijnen op. Later werd dat Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe. Vanaf 2006 is zij raadslid. Zij was daarnaast jarenlang mantelzorger van haar ouders.

De heer J.J. (John) Lammerts van Bueren (1962) uit Acquoy

Meneer kan niet bij de ceremonie aanwezig zijn 26 april. De burgemeester stelde hem telefonisch op de hoogte. Hij ontvangt op een later moment de Koninklijke onderscheiding.

Meneer is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was in 1993 medeoprichter, secretaris en nu voorzitter van het Technisch Comité en Erelid van de International Eight Metre Association. De 8-meter Klasse is een historische klasse van zeilboten. Meneer verrichtte uitgebreid historisch onderzoek naar de klasse en naar alle vijfhonderd gebouwde boten. Dit leidde tot een uitgebreide database, diverse boeken en nieuwsbrieven en een groot aantal restauraties wereldwijd.

Door zijn inzet herleeft de internationale 8 Meter Klasse. Meneer wordt gezien als een ambassadeur van deze klasse in binnen- en buitenland. Hij is vanaf 1996 lid van de comités International Classes en Keelboat Committee van de wereldzeilbond World Sailing. Vanaf 2008 is meneer lid van het selectiecomité van de America's Cup Hall of Fame, de oudste en meest belangrijke zeiltrofee ter wereld. Hij is de eerste en enige Nederlander. Dit wordt gezien als een erkenning van zijn kennis en bijdragen aan de zeilwereld.

Mevrouw M.J. (Maria) van Maaren-Macleane (1945) uit Herwijnen

Zij was van 1987 tot 2005 bestuurslid van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond, later de Passage. Vanaf 1995 is zij vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Nederland. Zij begeleidt de statushouders in Herwijnen. Zij was jarenlang vrijwilliger bij de stichting Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen en wijkouderling bij de Gereformeerde Kerk Herwijnen. Vanaf 2016 is zij chauffeur bij de stichting Voedselbank Giessenlanden-Zederik.

Mevrouw M. (Marianna) van Meenen-Brugge (1941) uit Geldermalsen

Zij was van 1959 tot 1987 bestuurslid en vrijwilliger bij de Gymnastiek Vereniging Geldermalsen, nu Gympoint. Ook was zij jarenlang vrijwilliger bij de kleuterschool Pinkeltjesland en de lagere school Jan Harmenshof in Geldermalsen. Ook was zij penningmeester, voorzitter en vrijwilliger bij de Plattelandsvrouwen Geldermalsen/Meteren. Vanaf 2008 is mevrouw lid van de lokale werkgroep Politieke en Maatschappelijke Scholingscursus (PSC) te Geldermalsen.

De heer G.J. (Gert-Jan) van Ochten (1956) uit Asperen

Onlangs nam meneer afscheid als raadslid van de gemeente West Betuwe. In 2009 werd hij raadslid bij de gemeente Lingewaal en in 2019 van West Betuwe. Over tal van onderwerpen voerde hij het woord. Altijd met een positieve en soms kritische insteek. Meneer is ook sinds 1963 actief lid van voetbalvereniging Asperen. Zelf aan de bal, als trainer van de jeugd, bestuurslid en voorzitter.

De heer J.J. (Johan) Rombout (1952) uit Spijk

Meneer was van 1978 tot 2013 bestuurslid van IJsclub Nooitgedacht Spijk & Vogelswerf. In 2001 was hij medeoprichter en later werd hij bestuurslid van de Historische Vereniging Spijk en Vogelswerf. Sinds 2015 is hij bestuurslid van Stichting Eerbetoon Geallieerde Vliegeniers Lingewaal in Vuren. Hij is lid van de technische dienst van het Sky of Hope WO2 en het Vliegeniersmuseum.

Mevrouw M.D. (Martine) Trappenburg-Verspuij (1956) uit Hellouw

Vanaf 1979 verricht zij allerlei taken bij de Hervormde gemeente Hellouw. Vanaf 1981 werd zij daar de organiste. Mevrouw is sinds 1986 bestuurslid en presidente van de plaatselijke afdeling van Passage (christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging). Zij is sinds 1996 vrijwilliger bij Zorgcentrum De Wittenberg in Haaften. Ook was mevrouw jarenlang collecte-organisator voor Fonds Gehandicaptensport.

De heer A.M. (Adrianus) Verwoert (1952) uit Meteren

Meneer is sinds 1977 vrijwilliger bij Amnesty International, Werkgroep Geldermalsen. Van 1981 tot 1988 was hij ouderling in de kerkenraad van de Protestante Gemeente Varik-Heesselt. Meneer is sinds 1995 vrijwilliger bij 's Heerenloo, een woongroep waar voornamelijk oudere mensen wonen met een dubbele handicap. Zijn werkzaamheden zijn daar heel divers.

Mevrouw J. (Johanna) Wassink-Elemans (1948) uit Hellouw

Vanaf 1977 is zij vrijwilliger en secretaris van de IJssportvereniging Alblasserwaard. Ook was zij jarenlang bestuurslid en vrijwilliger bij de Gorinchemse IJsclub en secretaris en vrijwilliger bij het Christelijke Showcorps Gorcum. Vanaf 1990 is mevrouw penningmeester en vrijwilliger bij de Ontmoetingskerk Gorinchem. Steeds met een breed palet aan taken en verantwoordelijkheden.