Derde open brief burgemeester Servaas Stoop

Hieronder leest u de derde open brief van burgemeester Servaas Stoop. De brief is gericht aan alle inwoners en ondernemers van de gemeente West Betuwe.

Beste inwoners van West Betuwe,

Wat een bewogen weken hebben we sinds het begin van de coronacrisis achter de rug. Op het moment dat ik dit schrijf, zijn officieel zes inwoners aan de gevolgen van het virus overleden. Ook op deze manier wil ik de families van harte mijn deelneming betuigen. Zij moesten onder bijzonder moeilijke omstandigheden afscheid nemen van hun geliefden. Ik wens alle betrokkenen sterkte om dit verlies een plek te geven in hun leven.

In de christelijke traditie is de week voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen de Stille Week. Er is voor ons meer dan een reden om stil te zijn of even stil te staan. Allereerst ben ik er stil van dat onze samenleving zich redelijk houdt aan strenge regels. Deze crisis beïnvloedt ons sociale leven, op een manier die bij mijn weten nog nooit vertoond is. Met elkaar proberen we ons er doorheen te worstelen. Dit betekent dat het stil is in de scholen. Dat het stil is in onze zorginstellingen. Dat het stil is in onze kerken. Dat het stil is in onze horecagelegenheden. Dat het stil is bij onze recreatieterreinen.

Ik sta er bij stil dat onze scholen heel snel schakelden naar het verzorgen van thuisonderwijs. Ik heb daar bewondering voor. Ondertussen is het voor ouders best een uitdaging om in te spelen op deze nieuwe situatie. Het vraagt uithoudingsvermogen en creativiteit.

Ik sta stil bij de medewerkers in onze zorginstellingen. Zij doen op een bewonderenswaardige manier hun werk. Zo voorkomen zij dat mensen in een sociaal isolement terecht komen. Ik vind dit een groot compliment waard.

In onze kerken en geloofsgemeenschappen is het in deze periode ook stil. Dat moet voor hen een heel tegenstrijdige ervaring zijn. Juist in moeilijke tijden is beleving van gemeenschapszin en geestelijke bezinning het beste mogelijk tijdens bijeenkomsten. Om noden te delen, te bidden en houvast te geven. Gelukkig gaan erediensten op een digitale manier door.

Ik word stil bij de gedachte wat deze crisis betekent voor onze ondernemers. De horeca en recreatiesector liggen volledig plat. De Rijksoverheid biedt een pakket aan steunmaatregelen. De gemeente West Betuwe heeft ook economische maatregelen genomen om inwoners, ondernemers en organisaties te helpen. Zo proberen we te voorkomen dat mensen tussen wal en schip gaan vallen.

Ik ben er stil van dat in onze gemeente zoveel initiatieven zijn om elkaar te helpen. Het is verheugend te merken dat mensen naar elkaar omzien. Ik hoop dat het gevoel van saamhorigheid ons verder helpt. En dat dit na de crisis zal blijven bij het 'samen leven' in onze woonkernen. Hopelijk kunt u dan weer activiteiten en evenementen organiseren met het oog op de saamhorigheid.

Ik word stil bij de gedachte dat we deze bijzondere omstandigheden misschien nog een tijdje moeten volhouden. Ik hoop en bid dat iedereen voldoende veerkracht heeft en houdt om dit te doen. Er zullen nog vele vragen op ons afkomen. Vragen waarop ik op dit moment nog geen antwoord heb. Ik ben ervan overtuigd dat we deze met het verstrijken van de tijd vinden.

Ik sluit deze brief af door nogmaals de aandacht te vragen voor het nauwkeurig naleven van de regels. Zeker met het Paasweekend in het vooruitzicht. Verder vraag ik uw aandacht voor mensen die het extra moeilijk hebben of eenzaam zijn. Als u zich zorgen maakt, kunt u dit melden bij de gemeente. Kortom: let goed op elkaar.

Ik wens u goede paasdagen toe. Houd contact met elkaar via de telefoon, internet of een kaartje. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Met vriendelijke groet,

Servaas Stoop,

burgemeester