Logo gemeente West Betuwe

De lente is weer begonnen: we gaan weer gras maaien

22 maart 2024
Dorpen en stadjes

Het is voorjaar. Het gras groeit hard. Niet alleen in uw tuin, maar ook in de openbare ruimte. We maaien in deze periode de gemeentelijke gazons en bermen. In iedere kern zijn we aan de slag. In het uitgestrekte gebied van onze gemeente is er veel gras om te maaien. Het is een grote klus om dat te regelen. We maaien alleen het gras op grond waar wij de eigenaar van zijn. We maken onderscheid tussen gazons en bermen. Hieronder leest u een uitleg.

Gazons

Bij gazons kunt u denken aan het grasveld bij u in de buurt. Gazons maaien we van maart tot en met oktober ongeveer achttien keer. Er zijn wel uitzonderingen. Langs doorgaande fietsroutes en een paar andere locaties binnen de bebouwde kom maaien we vijf keer.  Vaker maaien is hier niet nodig en het is beter voor de biodiversiteit. Ook geeft het meer kleur en bloemen. Het gras rond bomen en obstakels, zoals paaltjes en lichtmasten, wordt om de twee maaibeurten gemaaid.

Bermen

Bermen zijn de grasstroken langs wegen en liggen vooral buiten de bebouwde kom. We maaien de gemeentelijke bermen twee keer per jaar. Afhankelijk van het weer en de groei gebeurt dat in mei/juni en september. Voor de verkeersveiligheid maaien we uitzichthoeken van drukke wegen en bij fietsroutes een keer extra. 

De meeste bermen worden ‘geklepeld’. De maaimachine hakt het maaisel fijn en laat het gemaaide gras liggen. De bermen bij viaducten, brede bermen zonder bomen en de bermen van de Lingedijk maaien we op een meer natuurvriendelijke manier. Dit doen we door het maaisel te verzamelen en later af te voeren. Dan komen er meer soorten bloemen en insecten (biodiversiteit). Dat is hard nodig omdat de biodiversiteit de laatste 100 jaar enorm is afgenomen.

Rond bomen laten we een deel van het gras staan. Zo beschadigen we de stam niet en ook is dat beter voor de biodiversiteit. 

Meer informatie

Op onze pagina 'Hoe vaak maaien wij in onze gemeente'externe-link-icoon staat meer informatie. Daar vindt u ook een link naar kaarten waarop u ziet hoe vaak we bij u in de buurt maaien.