De gemeente West Betuwe investeert in recreatie en toerisme

28 mei 2020
Deil lans de Linge
De gemeente West Betuwe investeert in recreatie en toerisme. Onder meer door het versterken van routestructuren en verblijfsrecreatie. Met nieuwe routes en voldoende accommodaties en attracties voor een langer verblijf. Dat maakt West Betuwe meer aantrekkelijk en toegankelijk voor inwoners en toeristen, ook in de herfst en winter. Hierbij richt de gemeente zich op de kwaliteitstoerist, niet op de massatoerist. Dit staat in het beleidsvoorstel Recreatie en Toerisme 2020 – 2023 dat door de raad is vastgesteld.

Wethouder Rutger van Stappershoef licht toe: ‘De recreatief-toeristische sector in West Betuwe heeft te maken met een aantal uitdagingen en kansen tegelijk. Het landschap met de rivieren de Linge en de Waal, het cultureel erfgoed en het routenetwerk bieden veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Nu zijn we daarbij vooral afhankelijk van de zomermaanden. En van het aanbod aan dagattracties en verblijfsaccommodaties. Daarom willen we werken aan een toegespitst aanbod aan activiteiten om te bewegen en te onthaasten. En aan een omgeving die ook onze eigen inwoners genoeg te bieden heeft. Het hele jaar door. Zo zorgen we voor meer spreiding.’

Kwaliteitstoerisme

De gemeente richt zich niet op massatoerisme, wel op kwaliteitstoerisme. Van Stappershoef: ‘Dat zijn recreanten die in onze gemeente gezond bezig willen zijn. Op een gezellige manier en in een unieke omgeving met prachtige streekproducten. Een omgeving die zij waarderen en waar zij waarde aan toevoegen door hun bestedingen hier. Dit biedt economische kansen, zoals meer werkgelegenheid. Ook past kwaliteitstoerisme in ons profiel als plattelandsgemeente, met balans tussen rust en recreatie.’

Toeristisch platform voor recreatieve ondernemers

Een belangrijk thema in het beleid is het verbinden van lokale ondernemers en initiatieven. Van Stappershoef: ‘We letten op de verbinding met andere sectoren. Denk aan cultuur en kunst, het verenigingsleven en de agrarische sector. We willen een sterk kennisnetwerk en een groter vrijetijdsaanbod voor inwoners en toeristen. Dit draagt ook bij aan de leefbaarheid in de kernen. De eerste stappen hebben we al gezet met de oprichting van het toeristisch platform voor recreatieve ondernemers en samenwerkingspartners. Dit platform heeft meegedacht over het beleid.’

Kansen voor de recreatief-toeristische sector

Het beleid Recreatie en Toerisme 2020 -2023 komt voort uit het Bidbook West Betuwe. Het is tot stand gekomen met inbreng van inwoners, toeristen, recreatieve ondernemers, agrariërs en samenwerkingspartners, zoals RBT Rivierenland, Staatsbosbeheer en Uiterwaarde. Van Stappershoef: ‘We hebben enquêtes en gesprekken gehouden. Het was fijn om te merken dat de betrokkenheid bij dit beleid groot is. Samen maken we ons hard voor een vitale, toekomstgerichte sector