Cultuurprijs West Betuwe 2019-2020

Cultuur en kunst is van iedereen. Of u zich nu bezighoudt met historische feiten, meedoet aan een amateur-popkoor, bouwt aan praalwagens of uw eerste expositie heeft. U brengt de samenleving bij elkaar. Met amateurkunst of volkscultuur. En dat telt! U vermaakt, verblijdt en verbindt de inwoners met uw initiatief. Groot of klein. Bestaand of nieuw. En dat vinden wij een prijs waard.

De Genomineerden!
De Genomineerden voor de Cultuurprijs West Betuwe 2019 - 2020 zijn:

 • Historisch Cultureel Centrum Stichting Kerk Heesselt
 • Muziek op de Dijk
 • Stichting Stroomhuis Neerijnen

Op vrijdagavond 12 maart 2020 maken we de winnaar bekend via een online uitreiking.

Amateurkunst en volkscultuur
Cultuur en Kunst maken we allemaal, is voor ons allemaal en van ons allemaal. Dit staat in de visie uit de Kadernota Cultuur en Kunst West Betuwe 2020-2023. Daarin staat ook dat cultuur en kunst moeten versterken, verbreden, verbinden en vernieuwen. De Cultuurprijs West Betuwe is één van de tastbare uitwerkingen van de Kadernota. Hiermee geven we alle uitingen van cultuur en kunst in de gemeente West Betuwe een gezicht. Dat kan op ieder niveau, zowel op het niveau van amateurkunst als op volkscultuur. Denk daar bij aan tradities, gebruiken, feesten en ambachten.

Versterken, verbreden, verbinden en vernieuwen
Dit zijn de vier uitgangspunten waarop alle cultuur- en kunstinitiatieven worden beoordeeld. Een initiatief hoeft niet aan alle uitgangspunten te voldoen. De kans op het winnen van de Cultuurprijs West Betuwe wordt groter als meer uitgangspunten zijn ingevuld. Meer over de uitgangspunten leest u bij de beoordelingscriteria onder aan deze pagina. 

cultuurprijs West Betuwe 2019-2020
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente West Betuwe

Aanmelden
Iedereen uit de gemeente West Betuwe mag een bestaand of nieuw initiatief aanmelden voor de Cultuurprijs West Betuwe en de aanmoedigingsprijs. Bij een initiatief kan het gaan om een activiteit, organisatie of project. U kon tot en met vrijdag 19 februari 2021 een initiatief aanmelden.

Voorwaarden aanmelden

 • Het initiatief bestaat uit een persoon, projectgroep, vereniging of stichting.
 • De uitvoering of voordracht heeft plaats gevonden in 2019 of in 2020 (In de nieuwe gemeente West Betuwe).
 • Een initiatief kan in het verleden ook aangemeld zijn.
 • Een aanmelding die in het verleden de Cultuurprijs heeft gewonnen wordt niet opgenomen in de selectie.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking is op vrijdag 12 maart 2021 om 19.00 uur. Het is daarom belangrijk dat aanmelders en contactpersonen van de initiatieven vrijdagavond 12 maart vrij houden.
De prijsuitreiking vindt online plaats via Zoom. 

Jury
De jury bestaat uit:

 • Martine Eerelman - Voorzitter Cultuurplatform
 • Annelotte Verhaagen - Lid Cultuurplatform
 • Cees Hoogteijling - Journalist (lokaal voor cultuur en kunst)
 • Thomas van der Ham - Adviseur bij Cultuur Oost (provinciaal)
 • Josè van Kooten - Beleidsmedewerker Cultuur en Kunst gemeente West Betuwe

Beoordeling
De jury beoordeelt alle aanmeldingen op de vier uitgangspunten; versterken, verbreden, verbinden en vernieuwen. Een initiatief hoeft niet aan alle uitgangspunten te voldoen. De kans op het winnen van de Cultuurprijs West Betuwe wordt groter als meer uitgangspunten zijn ingevuld. De betekenis van de vier uitgangspunten lees je bij ‘Beoordelingscriteria’.

De Cultuurprijs West Betuwe

 • Cultuurprijs
  De Cultuurprijs is een erkenningsprijs voor goede inzet op cultureel gebied. De winnaar ontvangt zowel een tastbare prijs als een geldprijs.
 • Aanmoedigingsprijs
  Deze prijs wordt bij voldoende aanmeldingen toegekend aan een veelbelovend initiatief. Dat is een initiatief dat kan uitgroeien tot een aanvullende cultuur- en kunstuiting in de gemeente West Betuwe. Ook deze winnaar ontvangt zowel een tastbare prijs als een geldprijs.

Voor aanmeldingen voor de Cultuurprijs West Betuwe en de aanmoedigingsprijs gelden beoordelingscriteria. Er wordt gekeken of de initiatieven versterken, verbreden, verbinden en vernieuwen. Een initiatief hoeft niet aan alle uitgangspunten te voldoen. De kans op het winnen van de Cultuurprijs West Betuwe wordt wel groter als meer uitgangspunten zijn ingevuld. We leggen u uit wat de vier uitgangspunten betekenen.

De vier uitgangspunten

Versterken
Uw initiatief:

 • Is een laagdrempelig cultuur- en kunstaanbod; 
 • Versterkt het saamhorigheidsgevoel en gedeeld identiteitsgevoel in een kern; 
 • Zet zich in voor behoud van tradities en versterkt de cultuur van een kern; 
 • Zoekt actief samenwerking met andere disciplines.

Verbreden
Uw initiatief:

 • Spreekt een (nieuw) breed publiek aan en is toegankelijk voor iedereen;
 • Is laagdrempelig zodat iedereen ervan kan genieten;
 • Heeft aandacht voor de doelgroep ’jongeren’;
 • Is toegerust op ontmoetingen en verbindt mensen.

Verbinden
Uw initiatief: 

 • Werkt samen met andere verenigingen, projecten, stichtingen;
 • Zoekt actief samenwerking in de kernen met de inwoners;
 • Verbindt professionele kunstenaars/organisaties met de amateurkunst of volkscultuur;
 • Verbindt meerdere generaties.

Vernieuwen
Uw initiatief:

 • Is vooruitstrevend en veelbelovend;
 • Maakt gebruik van vernieuwende cultuur- en kunstvormen, zoals digitale technieken;
 • Springt in op de veranderende behoeftes van inwoners en uitingsvormen.
   

Verdere beoordelingscriteria
Uw initiatief is niet gericht op het maken van winst en behoort tot de volgende disciplines: 

 • Muziek 
 • Toneel/drama
 • Cultureel erfgoed
 • Letteren 
 • Beeldende kunst
 • Herdenken en vieren (volksfeesten)
 • Audiovisuele kunst en cultuur
 • Cultuureducatie

Structureel of eenmalig initiatief

 • Uw initiatief heeft binnen de gemeente West Betuwe plaatsgevonden. Het heeft een structureel karakter of men is bezig om het een structureel karakter te laten krijgen.
 • Een eenmalig initiatief heeft plaats gevonden in 2019 of 2020. En het is afgerond op het moment van aanmelden.