Cultuurplatform West Betuwe

Het platform denkt mee, geeft tips, daagt uit, versterkt en verbindt.

Op verzoek van de gemeente is in 2018 het Cultuurplatform opgericht.

Het platform is de verbindende schakel tussen inwoners, initiatieven, organisaties en de gemeente en wil in de gemeente West Betuwe meer aandacht voor:

  • kunst (op amateur- en professioneel gebied)
  • cultuur
  • cultureel erfgoed zoals monumenten

Taken en activiteiten

Taken en activiteiten van het cultuurplatform:

  • stimuleren van nieuwe ontwikkelingen
  • ondersteunen van initiatieven van inwoners, verenigingen en andere groepen met culturele plannen en activiteiten
  • adviseren en meedenken over mogelijkheden voor financiële ondersteuning
  • verbinden van (organisaties die actief zijn op gebied van) culturele initiatieven
  • gemeente ondersteunen bij en adviseren over het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid
  • Activiteiten van het cultuurplatform

Cultuuragenda

Een belangrijke doelstelling van het platform is het ontsluiten van allerlei activiteiten op gebied van kunst en cultuur. Daarvoor heeft het platform de cultuuragenda West Betuwe opgesteld. Deze vindt u op de website www.beleefwestbetuwe.nl.  

Elke kunst- of cultuurorganisatie kan zijn activiteit en gegevens plaatsen in deze agenda. Meld uw activiteit aan.

Samenstelling 

De leden zijn vrijwilligers en nemen op persoonlijke titel deel. Ze zijn dus niet primair vertegenwoordiger of belangenbehartiger namens een achterban. Wel zijn ze allemaal actief op gebied van kunst en cultuur. De leden brengen vanuit verschillende disciplines kennis en kunde in het platform.

Contact

Het cultuurplatform is bereikbaar via cultuurplatform@welzijnwestbetuwe.nl.

Cultuur en kunst in de toekomst

Van 2020 tot en met 2023 komt er extra geld beschikbaar voor cultuur en kunst. Dit staat in de kadernota Cultuur en Kunst waarmee de raad in maart 2020 heeft ingestemd. Er komt extra incidenteel geld beschikbaar voor projecten die structureel effect hebben. Samen met het culturele veld en het Cultuurplatform werkt de gemeente aan een uitvoeringsplan.

Wie hierover wil meedenken is van harte welkom. Goede ideeën kunt u doorgeven via: cultuurplatform@westbetuwe.nl.