Cultuurplatform West Betuwe

Het platform denkt mee, geeft tips, daagt uit, versterkt en verbindt.

Op verzoek van de gemeente is in 2018 het Cultuurplatform opgericht.

Het platform is de verbindende schakel tussen inwoners, initiatieven, organisaties en de gemeente en wil in de gemeente West Betuwe meer aandacht voor:

 • kunst (op amateur- en professioneel gebied)
 • cultuur
 • cultureel erfgoed zoals monumenten

Taken en activiteiten

Taken en activiteiten van het cultuurplatform:

 • stimuleren van nieuwe ontwikkelingen
 • ondersteunen van initiatieven van inwoners, verenigingen en andere groepen met culturele plannen en activiteiten
 • adviseren en meedenken over mogelijkheden voor financiële ondersteuning
 • verbinden van (organisaties die actief zijn op gebied van) culturele initiatieven
 • gemeente ondersteunen bij en adviseren over het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid
 • Activiteiten van het cultuurplatform

Cultuuragenda

Een belangrijke doelstelling van het platform is het ontsluiten van allerlei activiteiten op gebied van kunst en cultuur. Daarvoor heeft het platform de cultuuragenda West Betuwe opgesteld.

Elke kunst- of cultuurorganisatie kan zijn activiteit en gegevens plaatsen in deze agenda. Ga naar de cultuuragenda. Klik daarna rechts onderaan in de rode balk op ‘Organisaties aanmelden’.

Samenstelling 

De leden zijn vrijwilligers en nemen op persoonlijke titel deel. Ze zijn dus niet primair vertegenwoordiger of belangenbehartiger namens een achterban. Wel zij ze allemaal actief op gebied van kunst en cultuur. De leden brengen vanuit verschillende disciplines kennis en kunde in het platform.

 • Voorzitter: Cees van Laarhoven
 • Secretaris: Linda Maaskant (Welzijn West Betuwe)
 • Leden: Simone Jilderda , Melvin Könings, Hans van Dijk, Ton Janssen, Martine Eerelman, Ton van Vlijmen en Annelotte Verhaagen
 • Vertegenwoordiger gemeente West Betuwe: Anneke Kolmans

Het Cultuurplatform komt ongeveer tien keer per jaar bijeen.

Contact

Het cultuurplatform is bereikbaar via de secretaris Linda Maaskant: 06 - 249 23 278 of lmaaskant@welzijnwestbetuwe.nl

Kadernota Kunst, cultuur en Erfgoed

Vanuit de lopende kadernota Kunst, Cultuur en Erfgoed is nog budget beschikbaar om nieuwe culturele initiatieven te ondersteunen. De gemeente ontwikkelt eind 2019 een nieuw kunst- en cultuurbeleid.