Corona toegang

Aan alle locaties met horeca, binnensport, kunst en cultuur en waar evenementen gehouden worden, vraagt de overheid om bij gasten het coronatoegangsbewijs te controleren. De gemeente heeft een budget om organisaties te ondersteunen. Het gaat hierbij om hulp bij de extra kosten. 

Voor wie is dit budget?

Het ondersteuningsbudget voor de controles van het coronatoegangsbewijs is voor de volgende organisaties:

 • horecaondernemers (waaronder dorpshuizen en multifunctionele centra)
 • evenementenorganisatoren
 • sportvereniging/-accommodatie
 • kunst- en cultuursector

De gemeente verzoekt u om alleen noodzakelijke declaraties te doen. Het totale budget moeten we verdelen onder een groot aantal organisaties. Het budget is niet toereikend om alle kosten van alle organisaties te dekken.

Daarnaast moet u de inrichting rechtmatig exploiteren om in aanmerking te komen voor de vergoeding. Denk hierbij aan het hebben van alle benodigde vergunningen.

Wat zijn de voorwaarden?

Valt u onder één van de bovenstaande categorieën? Moet u op coronatoegangsbewijzen controleren en heeft u hierbij ondersteuning nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. De gemeente toetst een aanvraag voor declaratie op de volgende voorwaarden:

 • Alleen noodzakelijke kosten voor controles van het coronatoegangsbewijs in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.
 • De vergoeding kan gebruikt worden voor de extra inzet van eigen personeel of het inhuren van extra personeel via externe organisaties voor deze controles. Let op, dit moet u kunnen aantonen en onderbouwen. Het geldt dus niet voor de gebruikelijke beveiliging of deurcontrole.
 • U kunt alleen kosten declareren voor extra inzet ter controle van de coronatoegangsbewijzen.
  De vergoeding geldt voor maximaal 15 uur per week.
 • De vergoeding is maximaal 27,50 euro per uur (excl. BTW).
 • De vergoeding voor materiële zaken voor de controle is maximaal 100 euro per organisatie.
 • De vergoeding per organisatie bedraagt maximaal 1.500 euro.
 • Kosten die al op een andere manier zijn vergoed, komen niet in aanmerking.
 • Kosten kunt u declareren tot en met 14 januari 2022.
 • Voor dit budget geldt: op is op! De gemeente toetst daarom de noodzaak per organisatie.
 • Dien uw declaratie in vóór 14 januari 2022. 

 

Hoe werkt het?

Valt u onder de doelgroep en voldoen uw kosten aan de voorwaarden? Lees dan hieronder hoe u een aanvraagt indient.

 1. Klik op de aanvraagknop.
 2. Vul alle gevraagde gegevens. 
 3. Leg uit waarom en waarvoor u een aanvraag indient.  Belangrijk hierbij is dat u bewijs levert dat u het geld daadwerkelijk gebruikt voor deze controles. Dit doet u met een factuur met het de bedragen en inzetdagen dan wel het bedrag van de materialen.

Aanvragen