College zoekt locaties voor kleinschalige crisisnoodopvang

7 sep 2022
De situatie in aanmeldcentrum Ter Apel is onhoudbaar. Er zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt. Het college van West Betuwe zoekt naar kleinschalige locaties voor deze crisisnoodopvang. Het gaat om tijdelijke opvang van in totaal 45 mensen tot uiterlijk 31 december 2022.

Het Rijk, het COA en Nederlandse gemeenten dragen zorg voor de opvang van vluchtelingen. Burgemeester Servaas Stoop legt uit voor welke opgave het college staat. “De landelijke afspraken gaan over de doorstroom en over extra opvangplekken. Gemeenten gaan tijdelijk asielzoekers plaatsen in crisisnoodopvang tot uiterlijk 31 december 2022. Woensdag 14 september bespreken we dit onderwerp met de raadsleden tijdens de oordeelsvormende raad.”

Locaties nodig

Voor Veiligheidsregio Gelderland-Zuid gaat het om een opgave van 450 mensen. Op basis van het percentage inwoners gaat het in West Betuwe om crisisnoodopvang voor 45 mensen. De burgemeester vervolgt: “We zoeken hiervoor nog naar kleinschalige locaties. Het college roept daarom ook inwoners op om zich te melden als zij een pand of perceel beschikbaar hebben. Deze crisisnoodopvang is nodig tot uiterlijk 31 december 2022, of zo mogelijk eerder.”

Regie houden

“Het college wil onder protest meewerken om een aanwijzing te voorkomen. Op deze manier houden we de regie in eigen hand. Dit wel onder de uitdrukkelijk voorwaarde dat de opvang tot uiterlijk 31 december 2022 duurt. Daarna vertrekken de mensen uit de gemeente. Het college accepteert geen verlenging. We nemen naast deze opgave ook onze verantwoordelijkheid over het versnellen van woningbouw voor de diverse spoedzoekers van huisvesting.”

Aanmelden locaties

De gemeente vraagt u en andere inwoners die een locatie weten dit te melden via het aanmeldformulier op de website www.westbetuwe.nl/aanmelden-opvanglocatie.