Gemeentehuis

College stemt vervolg van Spreidingswet af met raad

09 februari 2024
College

Op 7 februari gaf het college uitleg aan de gemeenteraad over de Spreidingswet en wat deze wet betekent voor West Betuwe. Het was een goede bijeenkomst waar veel verhelderende vragen werden gesteld. Er werd een duidelijk beeld geschetst van de grote opgave die er ligt.

Dialoog met inwoners

Het Rijk heeft besloten dat de gemeente West Betuwe 331 opvangplekken moet realiseren. Het college geeft uitvoering aan deze wet en wil dit in een goed samenspel doen met de raad. De manier waarop die opgave wordt uitgevoerd is nog niet bepaald. Het college heeft hier enkele opties voor en gaat daarover graag de dialoog aan met inwoners.

Kaders voor dialoog

Het college wil in overleg met de gemeenteraad kaders opstellen voor de dialoog. Deze kaders moeten het duidelijk maken over welke onderwerpen inwoners kunnen meedenken. Het college vraagt van de gemeenteraad kaders over drie punten:

  • communicatie met inwoners
  • dialoog met inwoners
  • locatieonderzoek

Andere belangrijke thema’s zijn:

  • de kansen die de opvang van de groep nieuwkomers met zich meebrengt
  • de uitwerking van de kleinschalige opvang in relatie tot de financiën

5 maart kaderstellende vergadering

Op 5 maart wordt hierover gesproken tijdens de kaderstellende oordeelsvormende raadsvergadering. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op de website van de gemeenteraad.