College kiest verbouw en aanbouw gemeentehuis

15 nov 2019
Op 17 december beslist de raad over het voorstel Huisvesting gemeente West Betuwe. In het voorstel staan drie varianten. Het college kiest voor de variant Verbouw en aanbouw. Zij vraagt de raad om hier mee in te stemmen. Eerder vroeg de raad aan het college om de variant Nieuwbouw uit te werken. “Dit was goed om te onderzoeken”, reageert wethouder Ed Goossens, portefeuillehouder Bedrijfsvoering, “Hierdoor is onze voorkeur voor verbouwen juist vergroot.”

“We hebben als organisatie de varianten goed bekeken en besproken”, licht Ed Goossens verder toe. “De belangrijkste criteria vinden wij: functionaliteit, duurzaamheid, beschikbaar geld, betrouwbaarheid naar onze partners en inwoners. Vooral betrouwbaarheid richting onze inwoners. Wij hebben altijd laten weten dat wij gebruik willen maken van de bestaande faciliteiten. Daarom kiezen wij voor de verbouwvariant en niet voor nieuwbouw.’

Verbouw en aanbouw

De verbouwvariant is inclusief een aanbouw bij de huidige entree van het gemeentehuis. Dit is voor een vergadercentrum en voor de raadsfuncties.

Financiële kaders

Het voorstel dat bij de raad ligt, geeft inzicht in de financiële kaders van het totale project. Het brengt per variant de kosten in beeld. Ook laat het zien welke variant het beste aansluit op de ambities van de organisatie. Voor de variant Verbouw en aanbouw is dekking binnen de huidige exploitatie. De nieuwbouwvarianten passen niet binnen deze dekking. Met dit voorstel vragen we de raad om een richtinggevende uitspraak. In de loop van volgend jaar volgt de kredietaanvraag.

De raad is aan zet

De raad beslist tijdens de vergadering op 17 december. Als de raad instemt met de voorkeursvariant van het college, starten we met de aanbesteding en de selectie van de architect.

Ambities huisvesting

Naast het duurzaam huisvesten van personeel, is de ambitie om met de huisvesting ook het West Betuws Werken te faciliteren. West Betuws Werken staat voor goede dienstverlening, kern- en gebiedsgericht werken en een lerende organisatie.