Kaart West Betuwe

College informeert raad over interpretatie Spreidingswet

06 februari 2024
College

Op woensdag 7 februari om 20.00 uur is in het gemeentehuis een raadsinformatiebijeenkomst over de spreidingswet. Tijdens deze bijeenkomst informeert het college de gemeenteraad over de interpretatie van de Spreidingswet.

Wettelijke taak

Gemeente West Betuwe moet 331 opvangplekken realiseren voor 5 jaar. Wat deze wettelijke taak precies betekent voor de gemeente en haar inwoners wordt tijdens de informatiebijeenkomst uitgelegd. Ook belicht het college de belangrijkste onderwerpen om over in gesprek te gaan, voor een goede uitvoering van de taak.

Praat mee

Op 5 maart is er een beeldvormende raadsvergadering. Die gaat onder andere over de te hanteren uitgangspunten met betrekking tot de Spreidingswet. Tijdens die vergadering is er voor inwoners ook de gelegenheid om te spreken over dit onderwerp. Lees hier meer over hoe u kunt meepraten: gemeenteraad.westbetuwe.nl/praat_mee.externe-link-icoon

Input van inwoners

De uitgangspunten die de raad bepaalt, stellen het college in staat om in gesprek te gaan met de inwoners. Het college integreert hun input in de verdere besluitvorming rondom de Spreidingswet. Het college van West Betuwe benadrukt het belang van een open en constructieve dialoog tussen de gemeente en haar burgers.