Dijk

Bijeenkomsten dijkversterking en Gastvrije Waaldijk Tiel-Waardenburg

09 januari 2024
Dorpen en stadjes

Er wordt volop gewerkt aan het versterken van de dijk langs de Waal. Op 18 en 25 januari organiseren bouwcombinatie Mekante Diek, Waterschap Rivierenland en de gemeente bijeenkomsten voor de inwoners van de West Betuwse dorpen tussen Tiel en Waardenburg.

De bijeenkomst op 18 januari is voor de inwoners van Waardenburg, Neerijnen en Opijnen.  Deze bijeenkomst is in Dorpshuis De Keijsershof, Zandstraat 27a in Opijnen.  

Op 25 januari is de bijeenkomst in Huis op Hemert, Blankenburgsestraat 3 in Ophemert. Dan zijn de inwoners van Varik, Heesselt, Ophemert en Zennewijnen van harte welkom. 

Het programma

Het programma van de avond bestaat uit twee delen. U kunt er voor kiezen om bij één deel of beide delen te zijn. 

  • Van 18.30 tot 19.30 uur: inloopbijeenkomst over de planning en werkzaamheden van de dijkversterking. Ook is er informatie over de ontwikkellocaties. Bij dit deel kunt u binnenlopen op het moment dat u het beste uitkomt. Medewerkers van Waterschap Rivierenland en Mekante Diek staan u graag te woord. 
  • Van 19.30 tot 22.00 uur: na een centrale presentatie van de gemeente over welke wensen voor de Gastvrije Waaldijk al verwerkt zijn, gaan we per dorp met elkaar in gesprek over eventuele andere ideeën en wensen voor beleving van de Waal. Na de bijeenkomst onderzoekt de gemeente of en hoe de wensen als lokaal maatwerk nog mee kunnen in de dijkversterking. Of dat er een verbinding kan worden gelegd met de Kernagenda. 

Nb: De inrichting van de weg op de dijk en eventuele verkeersmaatregelen liggen al vast.

Graag aanmelden

Voor de organisatie van het tweede deel van de bijeenkomst is het fijn als u zich aanmeldt. 

  • Woont u in Waardenburg, Neerijnen of Opijnen, meldt u dan uiterlijk 16 januari aan voor de bijeenkomst op 18 januari.
  • Woont u in Varik, Heesselt, Ophemert of Zennewijnen, meldt u dan uiterlijk 23 januari aan voor de bijeenkomst op de 25 januari.

Om u aan te melden stuurt u een mail naar gastvrijewaaldijk@westbetuwe.nl

Vermeld bij uw aanmelding met hoeveel personen u komt en in welk dorp u woont.  

Meer informatie

Meer informatie over de dijkversterking Tiel-Waardenburg en de Gastvrije Waaldijk staat op  Bezoekerscentrum dijkversterking Tiel-Waardenburg (dijkversterkingtielwaardenburg.nl)externe-link-icoon en www.westbetuwe.nlexterne-link-icoon. Type dijkversterking in en u komt op de juiste pagina. 

Heeft u van te voren vragen over de bijeenkomsten, stuur dan een mail naar gastvrijewaaldijk@westbetuwe.nl. We nemen dan contact met u op.