Bericht voorzitter Veiligheidsregio burgemeester Bruls