Begroting West Betuwe 2021: nu investeren houdt gezond

22 okt 2020
De gemeente West Betuwe heeft het komend jaar een financieel gezonde positie. De begroting laat zien dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Toch heeft het college zorgen over de toekomst. Daarom gebruikt het college 2021 om flink te investeren.

Aan het woord wethouder Govert van Bezooijen van Financiën: “Nu investeren is hard nodig. De financiën van West Betuwe staan namelijk onder druk. De zorgkosten stijgen en het geld van het Rijk neemt af. Door de noodzakelijke investeringen en bezuinigingen vangen we dit op. Ook hebben we meerdere reserves voor specifieke doelen. Dit zorgt dat onze financiën nog gezond zijn.”

Lobby

“Maar er moet meer gebeuren. Daarom steunt het college de lobby door verschillende gemeenten en de VNG richting het Rijk. Gemeentelijke voorzieningen mogen niet de dupe zijn van een terugtrekkende beweging van het Rijk. Tegelijkertijd moeten én willen we een sluitende meerjarenbegroting opleveren. We nemen onze verantwoordelijkheid richting de toekomst.”

Achterstallig onderhoud

“We willen fors investeren in de wegen en het openbaar groen. Daar is sprake van achterstallig onderhoud. Deze investeringen zijn noodzakelijk. Zo voorkomen we dat het onderhoud op een later moment veel duurder is. Het is een flinke hap uit onze algemene reserve. Toch willen we hier niet langer mee wachten. De wegen en het groen hebben onderhoud nodig. We willen mogelijke gevaarlijke situaties voorkomen. Door nu te investeren, voorkomen we hogere kosten in de volgende jaren.”

Sterke samenleving

“We gaan ook investeren in een sterke samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt. We bieden passende ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. We stimuleren een gezonde leefstijl en leefomgeving. De gemeente biedt ondersteuning, gericht op zelfredzaamheid en participatie. Door de COVID-19 crisis is het extra belangrijk om te investeren. In de gezondheid en in tijdig signaleren om schulden te voorkomen. Zo willen we hoge (zorg)kosten in de toekomst vermijden.”

In balans

“De begroting 2021 is de derde begroting van West Betuwe. In deze begroting presenteren we de uitgaven en inkomsten voor de komende vier jaar. In deze begroting staan de effecten van de perspectiefnota 2021. In 2021 geeft het college naar verwachting ongeveer 157,2 miljoen euro uit. Dit is nodig om de ambities voor West Betuwe te realiseren. Tegenover deze uitgaven staan 158,9 miljoen euro aan inkomsten. De begroting 2021 is dus in evenwicht.

Grote zorgen

Meerjarig is de begroting nog niet in balans. De zorgkosten stijgen en de gemeente krijgt minder geld uit het gemeentefonds. Wethouder Govert van Bezooijen: “De donkere wolken komen steeds meer in zicht. Daar kijken we niet voor weg. We willen ook na 2021 financieel gezond blijven. Dat vraagt wel om, soms pijnlijke, keuzes. Met het project ‘West Betuwe financieel in evenwicht’ brengen we de mogelijkheden in beeld. We zoeken naar kansen om onze gemeente financieel gezond te houden en de pijn te beperken.”

Wethouder Govert van Bezooijen sluit af: “Er moet veel gebeuren. Zeker richting de toekomst. We nemen met deze begroting onze verantwoordelijkheid. Dat doen we in de hoop dat ook het Rijk dat doet. We moeten samen verder bouwen. Zo houden we de gemeente West Betuwe financieel gezond.”