Bedrijvencontactfunctionaris

De bedrijvencontactfunctionaris bij de gemeente West Betuwe is Ludolf van Lith. Wat is zijn functie en hoe bereikt u hem?

U bereikt de bedrijvencontactfunctionaris, de heer Ludolf van Lith, via 0345 72 88 00 of gemeente@westbetuwe.nl

Taken bedrijvencontactfunctionaris

  • Het onderhouden van de contacten tussen het bedrijfsleven en het gemeentebestuur.
  • Het fungeren als vraagbaak bij tal van problemen waar ondernemers in die relatie tot die gemeente mee te maken kunnen krijgen zoals aanvragen van vergunningen, bestemmingsplanvoorschriften en dergelijke.
  • Bemiddeling bij het uitgeven van bedrijfsterreinen.
  • Voorlichting richting het bedrijfsleven omtrent de (on)mogelijkheden van bedrijfshuisvesting.