Bedrijvencontactfunctionaris

Wie is de bedrijvencontactfunctionaris bij de gemeente West Betuwe, wat is zijn functie en hoe bereikt u hem?

U kunt de bedrijfscontactfunctionaris, de heer Ludolf van Lith, bereiken via telefoonnummer (0345) 72 88 02 of mail naar gemeente@westbetuwe.nl

Taken

De bedrijfscontactfunctionaris heeft de volgende taken:

  • Het onderhouden van de contacten tussen het bedrijfsleven en het gemeentebestuur.
  • Het fungeren als vraagbaak bij tal van problemen waar ondernemers in die relatie tot die gemeente mee te maken kunnen krijgen zoals aanvragen van vergunningen, bestemmingsplanvoorschriften e.d.
  • Bemiddeling bij het uitgeven van bedrijfsterreinen.
  • Voorlichting richting het bedrijfsleven omtrent de (on)mogelijkheden van bedrijfshuisvesting.