Aanvragen subsidie kernenbeleid

Dit formulier is voor subsidieaanvragen volgens de 'subsidieverordening Kernenbeleid West Betuwe'

  1. Step 1 of 6: Active step: Begin
  2. Step 2 of 6: Gegevens aanvrager
  3. Step 3 of 6: Activiteit
  4. Step 4 of 6: Bankgegevens
  5. Step 5 of 6: Formulierblokkade
  6. Step 6 of 6: Voltooid
Staat het onderwerp op de Kernagenda
De onderwerpen staan per dorp en stadje op www.westbetuwe.nl/kernagenda.nl. Staat het onderwerp op de kernagenda vul dan dit formulier in. Is het antwoord nee, dan kunt u geen aanvraag doen via het formulier 'aanvragen subsidie Kernenbeleid'. Bekijk dan de mogelijkheden voor aanvragen leefbaarheidsbudget op www.westbetuwe.nl/leefbaarheidsbudget