Aanvragen gebruik evenementenvergunning meerjarig

Mocht uw evenement wijzigen, dan kan dit betekenen dat u geen gebruik kunt maken van de meerjarige vergunning en dat u een nieuwe vergunning aan moet vragen. Om gebruik te mogen maken van een meerjarige vergunning mogen er geen wijzigingen van het evenement zijn in de organisatie, activiteiten, omvang en locatie. Als er wel wijzingen zijn, neemt u dan contact op met Team vergunningen om te bespreken of de wijzigingen aanleiding geven tot het moeten aanvragen van een nieuwe vergunning.

Vragen? Neem contact op met het Team vergunningen via 0345 - 72 88 00.