Aanvraagformulier compensatieregeling voor maatschappelijke organisaties

Met dit formulier dient u een verzoek in voor de compensatieregeling van de gemeente West Betuwe. De regeling is voor maatschappelijke organisaties die door het coronavirus in de financiële problemen komen. U kunt tot 31 december een verzoek indienen.

Wilt u een aanvraag indienen? De termijn is verlengd. Aanvragen is mogelijk tot uiterlijk 31 december 2020. 

Heeft u in de periode 1 april tot 30 juli een aanvraag gedaan? U kunt ook een aanvraag indienen voor de periode 1 augustus tot 31 december. 

Kies een login methode:

DigiD

U bent een burger en heeft een burgerservicenummer (BSN). Login met DigiD. Voor meer informatie, bezoek digid.nl.

Log in met DigiD