Aanvraagformulier compensatieregeling voor maatschappelijke organisaties

Met dit formulier dient u een verzoek in voor de compensatieregeling van de gemeente West Betuwe. De regeling is voor maatschappelijke organisaties die door het coronavirus in de financiële problemen komen. U kunt tot 1 september een verzoek indienen.

Kies een login methode:

DigiD

U bent een burger en heeft een burgerservicenummer (BSN). Login met DigiD. Voor meer informatie, bezoek digid.nl.

Log in met DigiD