Aandacht voor kruising provinciale weg N833- Oude Hoevenseweg/Kruisweg

03 augustus 2023
College

Eind 2022 richtte de provincie de kruising van de provinciale weg met de Oude Hoevenseweg/Kruisweg opnieuw in. Dit was onderdeel van een heel nieuwe inrichting van de provinciale weg tussen Buurmalsen en Culemborg. Het fietspad naast de weg heeft de verkeersveiligheid voor (brom-)fietsers sterk verbeterd. We zien helaas dat de kruising gevaarlijke situaties oplevert. Er gebeurden de afgelopen tijd meerdere ernstige ongelukken. De kruising heeft de aandacht van gemeente en provincie.

Veilig Verkeer Nederland beoordeelt de kruising als zorgelijk

Wethouder Jacoline Hartman ging samen met omwonenden kijken bij de kruising en zag met eigen ogen dat de situatie gevaarlijk is. Zij steunt dan ook de conclusies van Veilig Verkeer Nederland (VVN). “VVN noemt de kruising zorgelijk. Dat komt vooral door de combinatie van hoge snelheden en afslaand en kruisend verkeer. Op de provinciale weg zelf en op de aansluitende wegen. De gemeente gaat over die aansluitende wegen en daarom hebben we drempels gelegd op de Oude Hoevenseweg. Deze drempels liggen vlak voor de kruising met de provinciale weg. Met de provincie zijn we in gesprek over mogelijke maatregelen op of bij de provinciale weg. Bijvoorbeeld over het kort houden van het groen naast de weg, zodat fietsers beter zichtbaar zijn en blijven. Maar er is meer nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren. De snelheid moet echt omlaag. Niet alleen op de provinciale weg, maar ook op de Oude Hoevenseweg en de Kruisweg.”

Voorkom sluipverkeer – maatregelen A2 en A15 dringend nodig

Uit het VVN-onderzoek blijkt dat er vooral in de spits veel auto’s over de provinciale weg rijden. Ook is het aantal auto’s op de Oude Hoevenseweg dan veel groter. Wethouder Hartman: “Dat is vooral sluipverkeer dat de snelwegen mijdt. Dat leidt hier én op andere plekken in onze gemeente tot onwenselijke situaties voor de veiligheid en leefbaarheid. We blijven samen optrekken met provincie en RWS om sluipverkeer aan te pakken. En hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat dringend gevraagd om de maatregelen voor betere doorstroming op de A2 en A15 niet naar achteren te schuiven.”