Beesd - Begraafplaats Schuttersweg

509 mensen vulden vragenlijst begraafplaatsen in

16 februari 2024
Dorpen en stadjes

In de gemeente zijn maar liefst 31 algemene begraafplaatsen. Wat vinden inwoners van de uitstraling van de begraafplaatsen en van de verschillende mogelijkheden om een dierbare een laatste rustplaats te geven? Wat vinden zij van de voorzieningen op de begraafplaatsen? Deze en nog veel meer vragen stonden in de vragenlijst begraafplaatsen die iedereen in oktober 2023 kon invullen. Dat werd maar liefst 509 keer gedaan.

Een paar resultaten

Het merendeel van de mensen die de vragenlijst invulden (respondenten) is 40 jaar en ouder. Maar liefst 247 respondenten zijn tussen de 60 en 79 jaar. 181 respondenten vallen in de leeftijdscategorie 40-59 jaar. Ook drie jongeren onder de 20 jaar vulden de vragenlijst in. 

Wat vinden zij van de begraafplaatsen? We delen hier een paar resultaten met u. 

  • De meeste respondenten zijn tevreden over het algemene beeld van de begraafplaatsen. Tevreden tot zeer tevreden zijn zij over de begraafplaatsen in Vuren (Graaf Reinaldweg), Est, Asperen, Geldermalsen (Emmalaan) en Herwijnen. (Zeer) ontevreden zijn zij over de volgende begraafplaatsen: Spijk (Zuiderlingedijk), Meteren (Bredestraat), Heukelum (Torenstraat) en Hellouw.
  • Als respondenten ontevreden zijn, gaat dat vooral over het onderhoud van het groen. Ook doen meerdere respondenten suggesties voor bomen en struiken op de begraafplaatsen.  Zoals meer (grote) bomen op plekken waar ze geen overlast geven en meer bloeiende planten en struiken. 
  • Oudere respondenten vinden de toegankelijkheid van de begraafplaats met een rollator of rolstoel belangrijk. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om te rusten op een bankje.  
  • Er is behoefte aan onder andere (meer) waterpunten die ook in de winter te gebruiken zijn en gereedschap/schoonmaakmiddelen. 
  • 81% van de respondenten vindt dat er voldoende begraafvormen en asbestemmingen worden aangeboden. Er is vraag naar strooivelden, urnenmuren en urnentuinen. Bij begraven is er vraag naar particuliere dubbelgraven. Een groot deel van de respondenten is positief over natuurlijk begraven. 

Nieuw beleid- en beheerplan

Wethouder Jacoline Hartman: “Hartelijk dank aan alle mensen die de vragenlijst hebben ingevuld. De resultaten van de vragenlijst gebruiken we bij het maken van het nieuwe beleid- en beheerplan. Zonder al te veel op de zaken vooruit te lopen, zal daarin zeker aandacht zijn voor het beheer en onderhoud. We kijken hoe we dat kunnen verbeteren door bijvoorbeeld de werkafspraken nog eens goed te bekijken en eventueel aan te passen. Ook toegankelijkheid van de begraafplaatsen blijft een aandachtspunt. Inmiddels zijn de grindpaden op 60% van de begraafplaatsen vervangen door halfverharde paden met fijn grind.  Hierdoor verbetert de toegankelijkheid en zijn de paden makkelijker schoon te houden. We kijken of en hoe we ook andere uitkomsten uit de vragenlijst kunnen verwerken in het nieuwe beleid- en beheerplan. Ik verwacht dat het college dit voorjaar het beleids- en beheerplan aan de raad kan overhandigen. De gemeenteraad stelt het beleid en beheerplan vast. We houden u op de hoogte.”

Meer informatie?

Wilt u het analyserapport lezen? Kijk dan op Begraafplaatsen, urnenmuren en crematoria | Gemeente West Betuweexterne-link-icoon of neem contact op met de begraafplaatsadministratie via 0345 - 72 88 00 om het rapport op te vragen.