12 maart - maatregelen Gelderland-Zuid

De maatregelen die 12 maart zijn afgekondigd door het kabinet, hebben ook gevolgen voor de regio Gelderland-Zuid. De burgemeesters van de regio zijn bij elkaar gekomen in het Regionaal Beleidsteam.

Reactie burgemeester Servaas Stoop

Helaas zijn er ook inwoners uit West Betuwe besmet met het coronavirus. Deze inwoners zijn thuis in isolatie. Ik heb alle vertrouwen in GGD Gelderland-Zuid. Zij handelen professioneel en deskundig. Ik begrijp dat u mogelijk vragen en zorgen heeft. Hoe het verder gaat, is niet te voorspellen. Op dit moment zijn maatregelen niet nodig. Iedereen kan gewoon naar werk, school of andere gelegenheden.

In de bijeenkomst is besloten de crisisstructuur op te schalen naar het niveau Grip 4. Dit betekent dat er intergemeentelijke coördinatie en afstemming zal zijn tussen overheden en hulpdiensten onder leiding van de coördinerend burgemeester. Dat is burgemeester Bruls van Nijmegen, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio.

De maatregelen zoals besloten door het kabinet gaan uiteraard ook gelden in Gelderland-Zuid. Dat betekent dat publieksbijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers ook in onze regio niet door kunnen gaan. Denk hierbij aan sportwedstrijden, musea, concerten en dergelijke. Verder wordt iedereen opgeroepen zoveel mogelijk de maatregelen van het kabinet m.b.t. reizen, thuiswerken e.d. in acht te nemen. De komende dagen wordt in Gelderland-Zuid bekeken wat de impact van de maatregelen is en hoe deze maatregelen uitgewerkt worden.